500 plus dla seniora. Tylko najbiedniejsi otrzymają pieniądze. Niskie dochody to niejedyny warunek

500 plus dla seniora to świadczenie, o które mogą ubiegać się najbardziej potrzebujący emeryci i renciści. Aby otrzymać rządowe wsparcie, trzeba spełniać pewne warunki. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Wielu seniorów otrzymuje bardzo niskie świadczenie. W związku z tym rządzący postanowili, że od tego roku najbardziej potrzebujący emeryci i renciści mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu "Rodzina 500 plus". Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać pieniądze?

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

Waloryzacja rent i emerytur 2021. Ile wynosi minimalna emerytura po podwyżce?Emerytura po mężu - więcej szkód niż korzyści? "To jest bardzo krzywdzące"

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

500 plus dla seniora zostanie przyznane emerytom i rencistom, którzy spełniają określone warunki. ZUS bierze pod uwagę miesięczny dochód seniora oraz jego stan zdrowia. Dofinansowanie otrzymają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub te, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

500 plus dla seniora. Tylko najbiedniejsi seniorzy mogą liczyć na pieniądze

Kolejną rzeczą braną pod uwagę jest kryterium dochodowe. 500 plus dla seniora zostanie przyznane osobom, których dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto. Wszyscy pobierający świadczenie równe lub wyższe od podanej kwoty nie otrzymają dofinansowania. 

Co ważne, nie każdy emeryt lub rencista otrzyma pełne świadczenie. Na 500 zł mogą liczyć tylko te osoby, których miesięczny dochód wynosi 1227,08 zł brutto lub mniej. Pozostali otrzymają świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Przykład: Emeryt z dochodem 1317,08 zł brutto otrzyma 400 zł (czyli kwotę pomniejszoną o kwotę przekroczenia, która wynosi tutaj 100 złotych).

14 emerytura 2021 - Tabela. Kiedy wypłaty? (zdjęcie ilustracyjne)Kiedy wypłata 14. emerytury? Pieniądze już wkrótce tafią na konta seniorów

Wniosek o 500 plus dla seniora. Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą otrzymać 500 plus, muszą przedłożyć w ZUS wniosek oraz: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

Przy czym dwa ostatnie podpunkty z tej listy dotyczą emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. 

Więcej o: