Pit 19A kto składa? Pytanie padło w "Milionerach". Znasz odpowiedź?

PIT -19A - kto składa? Takie pytanie padło w jednym z odcinków programu "Milionerzy". Jaka jest prawidłowa odpowiedź? PIT-19A obowiązuje pewną grupę społeczną, która nie ma definicji prawnej. Kto do niej należy?

"Kto składa zeznanie podatkowe na druku PIT-19A: nauczyciele, duchowni, rolnicy czy więźniowie?" Na to pytanie musiał odpowiedzieć jeden z uczestników programu „Milionerzy". Która odpowiedź jest prawidłowa? Polskie prawo podatkowe nie definiuje wprost tej grupy społeczeństwa.

Zobacz wideo Magdalena Biejat o "Recepcie dla Polski"

PIT-19A – kto składa to rozliczenie podatkowe?

Praktycznie wszyscy podatnicy są zobowiązani do rozliczenia swoich rocznych dochodów za pomocą PIT. Wyjątek stanowią osoby duchowne, które rozliczają się ryczałtem. Mimo wszystko nie są one zwolnione ze złożenia deklaracji PIT-19A. Polskie prawo nie podaje konkretnej definicji określenia „osoba duchowna". Ustalenie znaczenia owego pojęcia należy do wewnętrznych praw Kościoła czy też innego związku wyznaniowego. 

PIT 19A – jak powinno się go rozliczać?

Każda osoba duchowna powinna poinformować w ciągu 14 dni właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu pełnienia funkcji duszpasterskiej w danym miejscu. Jest ona zobowiązana do tego, aby zapłacić od swoich przychodów podatek w formie ryczałtu w okresach kwartalnych. Jego wysokość jest ustalana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wartość przychodu może zostać pomniejszona o 7,75 procent wymiaru podstawy składek zdrowotnych, które opłacamy w kwartale, za jaki opłacany jest ryczałt.

Kiedy składać PIT-19A i co powinien zawierać?

PIT-19A powinien zostać złożony do urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia danego roku. Ma on być formą gwarancji opłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego. Krótko mówiąc, jest on potwierdzeniem zapłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej o: