Czy druga emerytura jest możliwa? Te osoby mogą otrzymać podwójne świadczenie

Niektórzy emeryci mogą otrzymywać podwójne świadczenie. To szansa na znaczną poprawę sytuacji materialnej dla wielu z nich. Komu przysługuje podwójne świadczenie i jak je otrzymać?

Rząd w ostatnim czasie przewidział liczne formy pomocy dla seniorów. Emeryci mogą w niektórych przypadkach skorzystać z wcześniejszej emerytury, otrzymać świadczenie 500 plus, a także dostać zastrzyk gotówki w postaci trzynastej i czternastej emerytury. W przypadku dwóch ostatnich wymienionych świadczeń jest to jednak pomoc jednorazowa. Niektórzy emeryci mają jednak możliwość pobierać podwójną emeryturę regularnie. Jak ją otrzymać i komu się należy?

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Komu przysługuje druga emerytura? Nie każdy może ją otrzymać

O drugą emeryturę mogą ubiegać się osoby które:

  • pracowały za granicami Polski,
  • były w służbach mundurowych,
  • opłacały dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie

To jedyne przypadki, w których emeryci otrzymają cykliczne podwójne świadczenie.

Co należy zrobić, aby dostać drugą emeryturę? Potrzebny wniosek

Aby otrzymywać drugą emeryturę, konieczne jest zaświadczenie z miejsca pracy o wykonywanym zawodzie, który był zgodny z wytycznymi wymienionymi powyżej. Następnie, konieczne jest złożenie wniosku o emeryturę.
Aby np. otrzymać drugą emeryturę z KRUS, trzeba spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, oraz wykazać co najmniej 25 lat stażu emerytalnego.
W przypadku osób, które pracowały za granicami Polski, warunkiem otrzymania obu świadczeń jest złożenie wniosków o ich przyznanie. Do każdej instytucji trzeba się zwrócić osobno z prośbą o wyliczenie wysokości świadczenia.
Służby mundurowe mogą otrzymać podwójną emeryturę wypłacaną przez ZER MSWiA i ZUS. Jest to wyjątek, ponieważ emerytura ma charakter zarówno mundurowy, jak i cywilny.

Nie każdy uprawniony emeryt dostanie dwa świadczenia. Liczy się data urodzin

Rodzaj zatrudnienia, a także miejsce to nie jedyne wytyczne, aby otrzymywać podwójną emeryturę. Znaczenie ma także wiek emeryta. Jak podaje adwokat Sonia Konieczak:

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. są objęte zasadą odrębności systemów ubezpieczeń. Oznacza to, że mogą pobierać dwie emerytury, z ZUS i KRUS, w wysokości zależnej od stażu pracy. Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. mają prawo do wypłaty tylko jednego rodzaju świadczenia, przy czym dolicza się im okresy składkowe z obu tytułów.
Więcej o: