Te osoby mogą co miesiąc otrzymywać podwójną emeryturę. Jak wzbogacić się o dodatkowy zastrzyk gotówki?

Niektórzy emeryci mogą otrzymywać podwójne świadczenie. Druga emerytura jest możliwa, jednak trzeba spełnić określone warunki. Dla pozostałych zostaje trzynasta i czternasta emerytura, które są wypłacane jednorazowo. Kto może liczyć na regularny zastrzyk gotówki?

Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie 1 250,88 złotych. Dla większości seniorów, którzy pobierają tak niskie świadczenie, jest to kwota nie wystarczająca. Rząd stara się wspomóc najstarszych obywateli nowymi świadczeniami, takimi jak 500 plus dla seniora, trzynasta i czternasta emerytura. Są to jednak świadczenia jednorazowe, które tylko na chwilę poprawią sytuację finansową tych osób. Istnieje jednak grupa seniorów, o wyjątkowych przywilejach, także finansowych. Otrzymują oni podwójną emeryturę przez cały rok. Jakie warunki należy spełnić aby pobierać równowartość podwójnego świadczenia?

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Druga emerytura dla kogo? Otrzymują ją m.in służby mundurowe

Pierwszą grupą seniorów, którzy otrzymują podwójną emeryturę są służby mundurowe. W świetle prawa, nie możliwa jest wypłata dwóch równoległych świadczeń z ZUS, jest jednak inna możliwość, aby osoby szczególnie uprzywilejowane otrzymywały wyższe świadczenia. Funkcjonariusze wojska, czy policji mogą dostawać podwójną emeryturę, a składa się na nią emerytura mundurowa, oraz emerytura z ZUS. Te osoby otrzymują zatem emeryturę np. wojskową i cywilną. Połączenie emerytury z ZUS i mundurowej jest możliwe, na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17.

Druga emerytura dla pracownika, który pracował za granicą

Drugą emeryturę może dostać również obywatel, który przez wiele lat swojego życia był zatrudniony poza granicami Polski. Takiej osobie przysługuje prawo do pobierania świadczenia zarówno w kraju, jak i za granicą. Najłatwiej jest takie świadczenie za pracę za granicą otrzymać, jeśli odbywała się ona na terenie Unii Europejskiej. Wtedy wystarczy złożyć dwa wnioski o wyliczenie emerytury w obu krajach, a do każdej instytucji trzeba się zwrócić oddzielnie. Wiek emerytalny w krajach UE może się jednak różnić. Prawo do emerytury np. w Niemczech nabywa się w zależności od roku urodzenia miedzy 65 a 67 rokiem życia. 

Dodatkowa emerytura ze względu na opłacane składki w KRUS

Podwójne ubezpieczenie również może zaowocować podwójną emeryturą, a tyczy się to głównie rolników. Emeryturę zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą otrzymać osoby, które były ubezpieczone w obu tych miejscach. Jeśli emeryt w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, może otrzymywać podwójne świadczenie. Warunkiem jest też wiek. Senior otrzyma drugą emeryturę wypłacaną przez KRUS, jeśli urodził się po 31 grudnia 1948 roku.

Dodatkowe pieniądze dla najstarszych emerytów. Kto otrzymuje świadczenie?

Dodatkowe pieniądze mogą regularnie otrzymywać także najbardziej "wiekowi" obywatele. Rząd ustanowił specjalne świadczenie dla emerytów, którzy dożyli 100 lat. To wyjątkowy wiek, który jest powodem do dumy. Nie jest to nazwane oficjalnie w świetle prawa emeryturą, ale wypłata stanowi comiesięczne świadczenie honorowe. Jego kwota może być różna. Zależy ona od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, jak donosi portal kadry.infor.pl.

Więcej o: