Przeliczenie emerytury po 65 roku życia. Część wniosków zostaje odrzucona z jednego powodu

Czy ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia jest możliwe? Po opublikowaniu przez GUS nowych tablic dalszego trwania życia seniorzy tłumnie ruszyli do ZUS-u, by złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2021. Okazuje się jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w wielu przypadkach - odmawia przeliczenia świadczeń.

W związku z pandemią koronawirusa nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia, co znacząco wypływa na wysokość wypłacanej emerytury. Opublikowane przez GUS tablice dalszego trwania życia sprawiły, że seniorzy zwracają się do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury z wykorzystaniem nowych tablic. Niewiele osób wie, że emerytura zostanie przeliczona tylko pod pewnymi warunkami.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2021?

Ponowne przeliczenie emerytury (z wykorzystaniem nowych tablic dalszego trwania życia) może nastąpić tylko w określonych przypadkach. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą więc liczyć osoby, które na emeryturę przechodzą od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku lub które osiągnęły już wiek emerytalny i przeszły na emeryturę, ale do tej pory pracują i odprowadzają składki do ZUS-u. Kolejnym powodem do ponownego przeliczenia świadczenia może być odnalezienie brakujących dokumentów sprzed 1999 roku. W innych wypadkach przeliczenie emerytury nie ma żadnych podstaw i skutkuje odmową. 

ZUS. Przeliczenie emerytury po 65 roku życia. ZUS może odmówić przeliczenia emerytury

ZUS nie przeliczy emerytury: 

  • niepracującym emerytom, którym emerytura została przyznana na starych zasadach;
  • osób niepracujących, które mają emeryturę wg nowych zasad, ale już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Więcej o: