Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2021? Możesz dostać 70, 90 lub 100 procent wynagrodzenia

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane osobom, które czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby lub niezdolności do pracy. Świadczenie może być wypłacane po ustaniu określonej liczby dni. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2021?

Okres chorobowy obecnie wynosi 182 dni, ale już w 2022 roku ulegnie zmianie. Zmniejszy się o połowę, a to oznacza, że świadczenie chorobowe może ustać wcześniej niż dotychczas. Aby tego uniknąć, warto zapoznać się ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Komu przysługuje i jak je otrzymać? Osoby niezdolne do pracy lub chore mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Wystarczy spełnić niezbędne warunki.

Zobacz wideo Maciej Wąsik: Nikt z CBA, kto kontrolował oświadczenia Obajtka, nie pracuje w Orlenie

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Należy spełnić te warunki

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie chorej, za którą odprowadzane są składki chorobowe, gdy osoba ta wyczerpała już cały zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy pobiera się od 34. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby. Obecnie maksymalna długość okresu chorobowego to 182 dni. W 2022 roku ulegnie ona zmianie i okres ten skróci się do 91 dni, z pewnymi wyjątkami. Po ustaniu 182 dni (do 2022 roku) można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS i właśnie do ZUS należy złożyć wniosek. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie - otrzymamy świadczenie. Wnioski znajdziemy na stronie Internetowej: www.zus.pl.

Od czego zależy wysokość świadczenia rehabilitacyjnego? Kwoty wypłat są różne

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego może się od siebie różnić. Wynosi odpowiednio 75%, 90% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Od czego to zależy? Na 100% podstawy może liczyć pracownik, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej. To samo dotyczy kobiet w ciąży. Pozostali pracownicy mogą liczyć na wypłatę 90%, ale tylko przez pierwsze trzy miesiące (90 dni) trwania choroby. Po upływie 90 dni za niezdolność do pracy przysługuje tylko 75%.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2021? Sprawdź, jak je obliczyć

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacone wyłącznie w przypadku, kiedy stan zdrowia pacjenta rokuje na powrót do pracy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest wyliczana na podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy zaś, jest zależny od stanu zdrowia pracownika. Przy obliczaniu wysokości świadczenia rehabilitacyjnego bierze się też pod uwagę wskaźnik waloryzacji ogłaszany przez Prezesa ZUS raz na trzy miesiące. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego (M.P. z 2020 r. poz. 1056) wynosi 97%, a więc podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji. Jeśli wynosi on mniej niż 100%, nie waloryzuje się podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Aby obliczyć wysokość świadczenia należy wziąć kwotę wynagrodzenia np. 3000 brutto i pomniejszyć ją o składki ZUS (13,71%). Następnie wynik zwaloryzować (lub nie) i  wyliczyć od tej kwoty 75%, 90% lub 100% świadczenia. W ten sposób obliczymy wynagrodzenie za jeden dzień niezdolności z powodu choroby. 

Więcej o: