Podwójna emerytura co miesiąc! Część seniorów może ubiegać się o dwa świadczenia

Część seniorów uprawniona jest do pobierania podwójnej emerytury. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać dwa świadczenia? Odpowiadamy.

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z reguły prawo do świadczeń można uzyskać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Inaczej wygląda to w przypadku służb mundurowych, które otrzymują świadczenie po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Nie każdy emeryt ma prawo do pobierania podwójnej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić? 

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Podwójna emerytura. Kto może otrzymać dwa świadczenia? 

Tylko w trzech wypadkach senior może otrzymać podwójne świadczenie. Podwójną emeryturę mogą otrzymać osoby, które: 

  • pracowały za granicą, 
  • były w służbach mundurowych,
  • opłacały dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie.

Podwójna emerytura dla osób, które pracowały za granicą

Jak informuje portal Bankier.pl prawo do pobierania podwójnego świadczenia - w Polsce i za granicą - mają tylko osoby, które spełniają określone warunki. W poszczególnych państwach Unii Europejskie i w tych, z którymi Polska zawarła odpowiednie umowy, należy spełnić różne warunki w celu nabycia prawa do dwóch emerytur. Nie ma jednej "wspólnej renty lub emerytury". Przykładowo, aby otrzymać emeryturę niemiecką, należy przez pięć lat odprowadzać tam składki. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie złożenie odpowiednich wniosków o ich przyznanie. Do każdej instytucji trzeba się zwrócić oddzielnie o wyliczenie wysokości świadczenia. 

Podwójna emerytura dla służb mundurowych

W przypadku żołnierzy zawodowych i policjantów możliwa jest wypłata podwójnej emerytury. Jak informuje ekspert portalu Bankier.pl mecenas Sonia Konieczniak, emerytowany policjant lub żołnierz może pobierać emeryturę mundurową i cywilną. Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy. W przypadku służb mundurowych mamy do czynienia z wyjątkiem od zasady wypłacania jednego świadczenia z powodu braku możliwości ustalenia wysokości emerytury wojskowej/policyjnej uwzględniając czas pracy jako cywil. W takich przypadkach można pobierać dwie emerytury - tę wypłacaną przez ZER MSWiA i tę wpłacaną przez ZUS.

Podwójna emerytura z ZUS i KRUS

Osoby, które były ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również mogą ubiegać się o emeryturę w obu tych miejscach. 

"Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej" - odpowiedź Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 234 w sprawie zbiegu praw do świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS

Więcej o: