Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Uważaj na termin. Nie każdy może je otrzymać

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków. Niestety nie każdy pracownik dostanie szansę na dodatkowe wsparcie finansowe. Z czego to wynika?

Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia dla osób, które wyczerpały już okres zasiłku chorobowego, a mimo to stan ich zdrowia nie pozwala na powrót do obowiązków pracowniczych. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek z plikiem załączników. Jednak nie każdy może się o nie ubiegać. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Jak złożyć wniosek?

Na początku zastanówmy się nad tym, co się dzieje, gdy pracownik nagle zachoruje. Na samym początku pracodawca wypłaca nam wynagrodzenie chorobowe. Jest ono wypłacane przez 14 lub 33 w zależności od wieku pracownika. Po tym czasie pracodawca powinien złożyć do ZUS dokument Z-3, który pozwoli nam na otrzymanie zasiłku chorobowego. Pobieramy go przez 182 dni. Jeśli po tym czasie stan naszego zdrowia nie pozwala na powrót do obowiązków, wówczas możemy wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne otrzymujemy na podstawie wniosku ZUS ZNp-7, który należy złożyć co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem zasiłku chorobowego. Należy przy tym załączyć odpowiednie dokumenty. W zależności od sytuacji będą to:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS OL-9, 
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy, na druku ZUS OL-10,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • karta wypadku przy pracy,
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego

Niestety czasami, mimo spełnienia powyższych warunków, nasz wniosek może zostać odrzucony. Dlaczego?

Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Kiedy wniosek może zostać odrzucony?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które są uprawnione do emerytury, renty, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresie urlopu bezpłatnego, w czasie zachowania prawa do wynagrodzenia na podstawie szczególnych przepisów oraz w okresie tymczasowego aresztowania.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest zależna od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego przed świadczeniem. Jego wysokość wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie pierwszych trzech miesięcy,
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży.
Więcej o: