Komu przysługuje emerytura pomostowa? Nie każdy może ją dostać

Sprawdź komu i kiedy ZUS przyznaje emeryturę pomostową, czyli tak zwana wcześniejsza emerytura. Jeśli byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach i spełniasz też, inne kryteria sprawdź co ci się należy.

Emeryturę pomostową, czyli świadczenie pieniężne, zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. mogą otrzymać pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i spełniasz pozostałe kryteria, możesz się o nią ubiegać. 

Zobacz wideo Których polityków trzeba wysłać na emeryturę? "Ja się ze swoimi poglądami nie kryję"

Kto może się starać o emeryturę pomostową? Do którego rocznika obowiązuje emerytura pomostowa?

Pomostowa emerytura należy się kobiecie, która osiągnie 55. rok życia, a mężczyźnie, kiedy ukończy 60. Pracownik, który będzie ubiegał się o świadczenie, musi wykazać okres składkowy i nieskładkowy. Musi wynosić on przynajmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ważnym warunkiem jest wykonywanie pracy o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach. Są to prace wykonywane w szczególnych warunkach, czyli związane z czynnikami ryzyka. Niestety z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia u wykonujących je pracowników. Prace o szczególnym charakterze natomiast to, te które wykonywane w wieku starszym na skutek pogorszenia się sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej mogą stać się dla osoby ją wykonującą uciążliwe i zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 

Lista zawodów. Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach to np. prace:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • wykonywane pod ziemią
 • prace tancerzy zawodowych
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, np. prace rybaków morskich

Prace o szczególnym charakterze to np.:

 • kierowcy pojazdów transportu drogowego,
 • kierowcy tirów
 • operatorzy reaktorów jądrowych,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • operatorów żurawi wieżowych,
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego,
 • kontrolerzy ruchu lotniczego,  

Emerytura pomostowa przysługuje również nauczycielom, ale nie wszystkim. Musi on wykonywać prace o charakterze szczególnym, czyli np. pełnić wychowawstwo lub innym pedagogom pracującym z dzieci w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

Ile wynosi emerytura pomostowa? 

Emerytura pomostowa jest waloryzowana co roku i nie może być niższa niż minimalna emerytura wypłacana w Polsce. Na jej wysokość składa się kilka elementów m.in.: kwota składek, jaka była odkładana podczas lat naszej pracy, średnia dalszego trwania życia, wysokość kapitału początkowego i aktualnie obowiązująca kwota emerytury minimalnej. 

Więcej o: