Komu przysługuje emerytura pomostowa? Nie każdy może ją dostać

Sprawdź komu i kiedy ZUS przyznaje emeryturę pomostową, czyli tak zwana wcześniejsza emerytura. Jeśli byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach i spełniasz też, inne kryteria sprawdź co ci się należy.

Emeryturę pomostową, czyli świadczenie pieniężne, zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. mogą otrzymać pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i spełniasz pozostałe kryteria, możesz się o nią ubiegać. 

Zobacz wideo Których polityków trzeba wysłać na emeryturę? "Ja się ze swoimi poglądami nie kryję"

urlop (zdjęcie ilustracyjne) Świadczenie urlopowe 2021. Kto może je otrzymać?

Kto może się starać o emeryturę pomostową? Do którego rocznika obowiązuje emerytura pomostowa?

Pomostowa emerytura należy się kobiecie, która osiągnie 55. rok życia, a mężczyźnie, kiedy ukończy 60. Pracownik, który będzie ubiegał się o świadczenie, musi wykazać okres składkowy i nieskładkowy. Musi wynosić on przynajmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ważnym warunkiem jest wykonywanie pracy o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach. Są to prace wykonywane w szczególnych warunkach, czyli związane z czynnikami ryzyka. Niestety z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia u wykonujących je pracowników. Prace o szczególnym charakterze natomiast to, te które wykonywane w wieku starszym na skutek pogorszenia się sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej mogą stać się dla osoby ją wykonującą uciążliwe i zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 

Emerytura pomostowa (zdjęcie ilustracyjne) Podwójna emerytura. Część seniorów może ubiegać się o dwa świadczenia

Lista zawodów. Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach to np. prace:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • wykonywane pod ziemią
 • prace tancerzy zawodowych
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, np. prace rybaków morskich

Prace o szczególnym charakterze to np.:

 • kierowcy pojazdów transportu drogowego,
 • kierowcy tirów
 • operatorzy reaktorów jądrowych,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • operatorów żurawi wieżowych,
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego,
 • kontrolerzy ruchu lotniczego,  

Emerytura pomostowa przysługuje również nauczycielom, ale nie wszystkim. Musi on wykonywać prace o charakterze szczególnym, czyli np. pełnić wychowawstwo lub innym pedagogom pracującym z dzieci w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

Ile wynosi emerytura pomostowa? 

Emerytura pomostowa jest waloryzowana co roku i nie może być niższa niż minimalna emerytura wypłacana w Polsce. Na jej wysokość składa się kilka elementów m.in.: kwota składek, jaka była odkładana podczas lat naszej pracy, średnia dalszego trwania życia, wysokość kapitału początkowego i aktualnie obowiązująca kwota emerytury minimalnej. 

Więcej o: