Zaległy urlop można było wykorzystać do 30 września. Czy niewykorzystany urlop przepada?

Masz jeszcze niewykorzystany urlop z 2020 roku? Termin na jego wykorzystanie minął 30 września. Co teraz? Czy dni urlopowe przepadną? Czy należy ci się ekwiwalent za urlop? Rozwiejemy twoje wątpliwości.

Czy niewykorzystany urlop przepada? Zaległy urlop należało wykorzystać do 30 września. Taki termin zapisany jest w Kodeksie pracy. Co się dzieje, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w podanym terminie?

urlop (zdjęcie ilustracyjne) Świadczenie urlopowe 2021. Kto może je otrzymać?

Zobacz wideo Czas na urlop! Jak zabezpieczyć na ten czas swoje rośliny? Jak się spakować? Jak przechowywać pieniądze?

Czy niewykorzystany urlop przepada? Pracownicy mogą spać spokojnie

Każdy pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku, za który on przysługuje - czyli do 31 grudnia. Jeśli się to nie uda, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu w terminie określonym w art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, czyli do 30 września następnego roku. 

Co w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września? Pracownik nie poniesie z tego tytułu konsekwencji. Z konsekwencjami musi się natomiast liczyć pracodawca. Może on bowiem otrzymać karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Nałożenie kary przez inspekcję pracy nie wpływa na prawo pracownika do urlopu - będzie mógł go i tak wykorzystać. Warto jednak pamiętać, że prawo do ubiegania się o zaległe dni wolne przepada po trzech latach. 

ZUS (zdjęcie ilustracyjne) ZUS sprawdzi gdzie jesteś i jak spędzasz czas na L4. Jak?

Kalkulator ekwiwalentu za urlop. Komu należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Ile pieniędzy otrzyma pracownik? 

Ekwiwalent za urlop należy się tylko w jednym wypadku. Przysługuje pracownikowi wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę. Jeśli pracownikowi kończy się umowa i nie ma możliwości wykorzystania zaległego urlopu, to otrzyma od pracodawcy pieniądze. W trakcie trwania umowy lub jeśli pracownik i pracodawca planują jej przedłużenie, pracownik powinien wykorzystać fizycznie dni urlopowe. 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021? Wystarczy znać wysokość swojego wynagrodzenia oraz tzw. współczynnik ekwiwalentu. 

Współczynnik ekwiwalentu wylicza się w następujący sposób:

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 

W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Aby obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, należy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 

Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Pracownikowi pozostało jeszcze 6 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop?

2800/21 = 133,33 zł 
133,33 zł x 6 = 799,98 zł brutto

Więcej o: