Dodatkowe 200 złotych dla seniorów, to szansa na kolejny zastrzyk gotówki. Kto go otrzyma?

Emeryci dostaną kolejne świadczenie, które może poprawić ich sytuację materialną. Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, a także 500 plus dla seniora, Rząd zapowiedział nowy dodatek. 200 złotych dla seniorów to świadczenie, którego nie otrzyma każdy. Należy spełnić warunki.

Mówi się, że na emeryturę trzeba pracować niemal całe życie. Zdarza się, że jej kwota nie jest zadowalająca. Dane statystyczne mówią, że najniższą emeryturę w Polsce w 2020 roku pobierało 230 tysięcy seniorów, a kwotę poniżej jej wartości 310 tysięcy seniorów. Rząd stara się zapewnić seniorom lepszy byt, wprowadzając kolejne świadczenia. Najstarsi obywatele mogą liczyć m.in na 500 plus dla seniora, trzynastą i czternastą emeryturę. Kolejny projekt, który zapowiedziały władze to 200 złotych dla seniorów. Nie każdy może ubiegać się o to świadczenie, kto je otrzyma?

Zobacz wideo Kto będzie szczepiony w pierwszej kolejności? Będą to m.in. seniorzy i pracownicy służby zdrowia

200 złotych dla seniorów, ale dla których? Te wymagania są konieczne

Świadczenie dodatkowych 200 złotych dla seniora ma przysługiwać jedynie tym, którzy wywiązywali się z obowiązków pracowniczych w konkretnym sektorze. Chodzi o strażaków-ochotników, którzy aktywnie brali udział w akcjach ratowniczych. Rząd zwrócił uwagę, że wielu ochotników nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za tą ważną dla społeczeństwa misję. W 2021 roku takim wsparciem finansowym mogłoby zostać objętych ponad 20 tysięcy osób. Służba w OSP to jednak nie wszystko.

200 złotych dla emerytowanych strażaków-ochotników. Kto otrzyma świadczenie?

Nie wystarczy być strażakiem, aby ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Konieczne jest spełnienie kryteriów, takich jak wiek, ale nie tylko. O świadczenie 200 złotych dla seniora, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wiek emerytalny. Odpowiednio jest to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Liczy się też przez ile lat służyli dla OSP. Wymaga się, aby kobiety pełniły służbę 20, a mężczyźni 25 lat.

Jak złożyć wniosek o 200 złotych dla seniora? Świadczenie nie będzie wypłacane przez ZUS

Wniosek będzie wypłacany niezależnie od dochodów ratownika. Będzie także wypłacany bezterminowo, czyli do końca życia emeryta. Aby go otrzymać, konieczny jest wniosek. Należy go złożyć u powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej, ponieważ świadczenie nie będzie wypłacane bezpośrednio przez ZUS. Za wypłaty odpowiada Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA.

Więcej o: