Wcześniejsza emerytura - kto może się o nią ubiegać? Obejmuje tylko część społeczeństwa

Wcześniejsza emerytura 2021. Kto może ubiegać się o wcześniejsze przejście na emeryturę? Okazuje się, że prawo do tego ma tylko nieliczna grupa społeczeństwa. Jakie warunki należy spełniać i kiedy złożyć wniosek?

Aktualny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Istnieje jednak grupa osób, która może ubiegać się o wcześniejsze świadczenia emerytalne. Wszelkie regulacje wprowadza przy tym ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie warunki trzeba spełniać, aby mieć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wcześniejsza emerytura – kto może się o nią ubiegać?

Prawo do wcześniejszej emerytury mają osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i spełniają konkretne warunki. Będzie to m.in. możliwość udokumentowania okresów składkowych i nieskładkowych czy stażu pracy na szczególnych warunkach. Ważne jest także to, by nie znajdować się na liście członków otwartego funduszu emerytalnego OFE.

Co rozumiemy przez sformułowanie „praca na szczególnych warunkach"? Charakteryzuje ją spełnianie obowiązków, które mają znaczną szkodliwość dla zdrowia lub wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej. Prace tego typu z natury przyspiesza proces zmniejszenia sił pracownika, ze względu na najróżniejsze bodźce i czynniki zewnętrzne. Aby móc ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, staż pracy powinien trwać 15 lat dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat. Jakie prace zaliczymy do pracy na szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Będą to m.in.:

  • prace w górnictwie i energetyce
  • prace w zakładach chemicznych
  • prace w przemyśle poligraficznym
  • prace w transporcie i łączności
  • prace w służbie zdrowia i opiece społecznej
  • prace w służbach kontroli państwowej i administracji celnej
  • prace w wojsku
  • prace nauczycieli i pedagogów

Wcześniejsza emerytura - jak uzyskać możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Aby mieć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, należy złożyć odpowiedni wniosek, który znajdziemy na stornie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające nasz charakter pracy, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie oraz zaświadczenia o okresach składkowych i nieskładkowych.

Wszelkie formalności należy załatwić nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych dla uzyskania pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub przed terminem przejścia na emeryturę.

Więcej o: