Mama 4 plus, czyli matczyna emerytura, dla kogo to świadczenie? Duża liczba wniosków jest odrzucana

Matczyna emerytura, dla kogo będzie przyznawana? Poprawna nazwa świadczenia to Mama 4+ sprawdź, na jakich warunkach jest przyznawane i ile wynosi. Czy każdy rodzic, który wychował minimum 4 dzieci, dostanie pieniądze?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające można ubiegać się od 1 marca 2019 roku. Świadczenie to będzie przysługiwać mamom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci i zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły w celu wychowania ich. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki do utrzymania się tym osobom.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Matczyna emerytura dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie Mama 4 plus możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś mamą, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci. Ojcowie również mogą starać się o to świadczenie, ale dla nich kryteria są trochę inne. Jeśli jesteś tatą i ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Aby starać się o pieniądze, trzeba min. mieszkać w Polsce i co najmniej przez 10 lat mieć tu ośrodek interesów życiowych. Dodatkowo trzeba posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto trzeba mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce w sytuacji, jeśli jesteś cudzoziemcem.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 plus. Jaka kwota brutto a jaka netto?

Jeśli rodzic minimum 4 dzieci nie nie posiada prawa, do żadnej emerytury lub renty jego świadczenie uzupełniające będzie wynosiło tyle, co najniższa emerytura. Od 1 marca 2020 r. wynosi ona 1200 zł brutto i jest co roku waloryzowana. Kwota netto, czyli na rękę będzie wynosiła 1066,24 zł.

Jeśli osoba starająca się o te pieniądze posiada już rentę lub emeryturę, ale niższą niż minimalna emerytura to w takiej sytuacji rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, którą pobierasz, nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie? Jakie dokumenty trzeba złożyć? 

Aby otrzymać świadczenie Mama 4 + trzeba złożyć wniosek na druku ZUS, który znajdziesz w placówce lub na ich stronie internetowej. 

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak: 

  • informacje o numerach pesel twoich dzieci;
  • akty urodzenia dzieci;
  • informacje o twojej sytuacji osobistej lub materialnej;
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie; 
Więcej o: