Emerytura po mężu nie przysługuje każdej wdowie. Kto może otrzymać świadczenie?

Emerytura po mężu jest możliwa. Pobieranie świadczenia zmarłego małżonka w wielu przypadkach może poprawić sytuację materialną. Nie zawsze się to opłaca. To świadczenie nie przysługuje każdej wdowie. Należy spełnić określone warunki.

W przypadku śmierci małżonka można ubiegać się m.in o rentę rodzinną lub zasiłek pogrzebowy. Nie każdy wie, że wdowa po mężu ma prawo przejąć jego emeryturę. Pieniądze mogą zastać wypłacane dożywotnio, ale obowiązują określone warunki. Nie wystarczy zaświadczenie o związku małżeńskim. Wpływ mają m.in warunki materialne i potomstwo. Sprawdź, czy otrzymasz świadczenie.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu jest możliwa, ale nie zawsze się opłaca. Jak to sprawdzić?

Jednym z warunków otrzymywania emerytury po zmarłym małżonku, jest zrzeczenie się własnej emerytury. Tylko wtedy wdowa ma prawo pobierać świadczenie. Pobieranie dwóch emerytur z ZUS nie jest obecnie możliwe. Zanim małżonka denata złoży wniosek o emeryturę po mężu, warto upewnić się, czy kwota jego świadczenia nie jest niższa niż obecnie pobierane świadczenie. W tym celu można skorzystać z kalkulatora emerytur, który jest dostępny na wielu stronach internetowych, m.in oficjalnej stronie ZUS.

Emerytura po mężu nie dla każdej wdowy. Jakie są warunki?

Emerytura po mężu to inaczej renta rodzinna. Pieniądze przysługują wdowcowi lub wdowie, ale jest to uzależnione od sytuacji materialnej i ekonomicznej. O świadczenie mają prawo ubiegać się osoby, które:

  • w chwili śmierci małżonka miały skończone 50 lat lub były niezdolne do pracy;
  • wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole - 18 lat;
  • sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończyły 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż pięć lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Emerytura po mężu przez rok. Mniejsze świadczenie jest również możliwe

Emeryturę po mężu na powyższych warunkach wdowa może pobierać dożywotnio. Są jednak sytuacje, w których wdowa nie spełnia powyższych warunków. Wówczas ma prawo ubiegać się o wypłatę świadczenia przez rok. Jest to możliwe tylko w przypadku osób bez źródła utrzymania. 

Jak otrzymać emeryturę po mężu? Potrzebny wniosek

Wniosek o rentę rodzinną należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można skorzystać również z profilu zaufanego PUE ZUS. Na oficjalnej stronie znajdziemy wzór wniosku, który należy wypełnić.

Więcej o: