Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2021 i kto może je otrzymać? Kwota każdego roku ulega zmianie

Wcześniejsza emerytura jest możliwa. Tzw. świadczenie przedemerytalne można otrzymać, jeśli określone warunki zostaną spełnione. Wysokość świadczenia zmienia się co roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2021 i komu przysługuje?

Zanim przejdziemy na emeryturę musimy wykonywać zawód przez określoną ilość czasu. Każdy przepracowany dzień wlicza się do emerytury i wpływa na jej wysokość. Niestety, zdarza się, że miejsce pracy zostaje zlikwidowane lub bankrutuje. Pracownik w dojrzałym wieku traci miejsce pracy, a znalezienie nowego zajęcia nie jest już takie łatwe jak kiedyś. Wówczas przysługuje mu specjalne świadczenie, które może poprawić jego sytuację materialną i pomóc przeczekać czas do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zobacz wideo Oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. nagród ministrów. 5 kwietnia 2018 r. Wybierz serwis

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne i na czym ono polega?

Świadczeniem przedemerytalnym nazywamy zasiłek, o który mogą ubiegać się byli pracownicy w szczególnie trudnej sytuacji. Jest wypłacany co miesiąc i mogą go otrzymać osoby, które:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych 
  • nadal są zarejestrowane jako bezrobotne
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyły w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych.

W każdym z powyższych przypadków konieczne jest udokumentowanie tego faktu. Świadczenie jest przyznawane osobom, które z przyczyn niezależnych utraciły źródło dochodu i mają ukończone 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku mężczyzn). Przyczyny utraty pracy np.:

  • zwolnienia grupowe
  • likwidacja stanowiska
  • śmierć pracodawcy
  • niewypłacalność pracodawcy

Minimalny okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. 

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne? 

Wniosek o świadczenie emerytalne można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez profil zaufany na platformie PUE ZUS. Tutaj znajduje się link do wniosku.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2021? Każdego roku ulega zmianie

Wysokość świadczenia przedemerytalnego zmienia się z każdym rokiem. Ma to związek z waloryzacją. Jest ona przeprowadzana na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Od 1 marca 2021 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1262,34 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że na rękę otrzymuje się 1075,73 zł. W 2022 roku może ulec zmianie. 

Więcej o: