Dla kogo wcześniejsza emerytura? Tylko nieliczni mogą się o nią ubiegać

Wcześniejsza emerytura to przywilej tylko niektórych grup pracowniczych. O wcześniejsze przyznanie świadczenia mogą ubiegać osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kto dokładnie może przejść na wcześniejszą emeryturę? Jakie warunki trzeba spełnić?

Wcześniejsza emerytura - czyli emerytura pomostowa - to świadczenie, o które mogą się ubiegać osoby, które wykonywały pracę związaną z czynnikami ryzyka lub taką, której wykonywanie może z wiekiem - na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej - stać się dla pracownika trudne lub zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? 

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby, które pracowały np. w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.:

 • prace na wodzie
 • prace pod ziemią, 
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Wcześniejsza emerytura. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową? 

Wcześniejsza emerytura zostanie przyznana pracownikowi, który: 

 • jest urodzony po 31 grudnia 1948 roku,
 • zajmował się pracą o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat,
 • osiągnął wiek 55 lat u kobiet lub 60 lat u mężczyzn,
 • ma okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiet i od 25 lat u mężczyzn,
 • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Warto zaznaczyć, że emerytura pomostowa wypłacana jest z Funduszu Emerytur Pomostowych. Składki na ten fundusz opłacają pracodawcy zatrudniający pracowników do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Opłacanie tych składek za wszystkich pracowników jest obowiązkowe.

Ile wynosi wcześniejsza emerytura? 

Wysokość wcześniejszej emerytury jest uzależniona od wysokości zgromadzonych składek. Aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy, należy podzielić podstawę przez średnie dalsze trwanie życia ustalone na podstawie tablic średniego trwania życia.

Więcej o: