Ile wynosi zasiłek przedemerytalny 2021? Dla wielu osób kwota nie jest wystarczająca

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, które przysługuje przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Mogą się o nie ubiegać tylko nieliczni. Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek przedemrytalny 2021? Wiele osób może być rozczarowanych.

Na wysokość emerytury wpływa najczęściej czas i rodzaj zatrudnienia. Bywają sytuacje, kiedy pracownik zostaje pozbawiony zatrudnienia, a możliwości pozyskania nowego źródła utrzymania są utrudnione m.in ze względu na wiek. Kiedy do emerytury pozostało pracownikowi jeszcze kilka lat, wówczas jako osoba bezrobotna może ubiegać się o specjalny zasiłek. Jakie warunki należy spełnić i kto może go otrzymać?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Dla kogo zasiłek przedemerytalny? Liczy się m.in wiek byłego pracownika

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, które jak nazwa wskazuje można otrzymać przed emeryturą. Ubiegać się o nie może były pracownik, który z przyczyn niezależnych stracił źródło utrzymania z powodu utraty zatrudnienia. Pozostałe warunki, które musi spełnić to:

  • posiadanie aktualnego statusu osoby bezrobotnej (potwierdzonego zaświadczeniem z urzędu pracy);
  • pobieranie zasiłku dla osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 180 dni (potwierdzone zaświadczeniem z urzędu pracy);
  • współpraca z urzędem pracy tzn. osoba ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia pracy o charakterze zarobkowym (potwierdzona zaświadczeniem z urzędu pracy).

Utrata źródła utrzymania powinna wynikać z przyczyn niezależnych, oznacza to, że pracownik nie może zostać zwolniony. Zasiłek przedemerytalny przysługuje jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło:

  • z przyczyny dotyczącej zakładu pracy (zwolnienia grupowe, likwidacja stanowiska itd.),
  • z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy.

Warunkiem, aby otrzymać świadczenie jest też staż pracy. Pracownik ma do niego prawo jeśli:

  • zatrudnienie trwało powyżej 6 miesięcy;
  • jako kobieta ma się ukończone 55 lat oraz posiada minimum 30 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury;
  • jako mężczyzna ma się ukończone 60 lat oraz posiada minimum 35 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury.

Zasiłek przedemerytalny 2021 ile wynosi? Kwota nie jest wysoka

Dla wielu osób, które utraciły pracę zasiłek przedemerytalny może być sposobem na przetrwanie do emerytury. Zastrzyk gotówki miałby na celu rekompensację utraty zarobku i pomoc w poprawie sytuacji materialnej osoby bezrobotnej. Niestety, zasiłek w licznych przypadkach nie będzie pokrywał się z wynagrodzeniem, które pobierali świadczeniobiorcy przed utratą zatrudnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Rządu, od 1 marca 2020 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1210,99 zł brutto na miesiąc. Do 19 lutego 2020 roku świadczenie wynosiło 1140,99 zł brutto. Nastąpiła zatem niewielka podwyżka. 

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne? Konieczna dokumentacja

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne konieczny jest wniosek. Znajdziemy go na stronie Internetowej ZUS. Możemy złożyć go przez profil zaufany ZUS PUE, lub osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz wniosku należy dostarczyć dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ale też dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości. Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i wypłaca organ rentowy.

Więcej o: