Czy 500 plus wlicza się do dochodu? Uważaj, jeśli pobierasz też inne świadczenia

Świadczenie 500 plus mogą otrzymać te osoby, które złożą wniosek. Jest to dodatkowe źródło pieniędzy, ale czy 500 plus wlicza się do dochodu? W przypadku pewnej grupy osób odpowiedź nie jest oczywista. Sprawdź, aby uniknąć niemiłej niespodzianki.

Świadczenie 500 plus po raz pierwszy wypłacono w kwietniu 2016 roku. To program PIS z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie. Z początku kwota miała być przyznawana wyłącznie rodzinom wielodzietnym, ale w tym momencie obowiązuje na każde dziecko bez progu dochodowego. Dla wielu rodzin jest to dodatkowe źródło utrzymania, jednak nadal pojawia się pytanie, czy 500 plus należy uwzględniać w zeznaniu podatkowym. 500 plus przysługuje również seniorom, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Jedna z tych grup powinna zwrócić uwagę na swoje świadczenie, zwłaszcza jeśli nie jest to jedyna forma pomocy, którą otrzymuje. Kiedy 500 plus wlicza się do dochodu?

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Dla kogo 500 plus? Obecnie przysługuje rodzinom z dziećmi i seniorom

Dodatek 500 plus, to świadczenie które obecnie może otrzymać każda rodzina posiadająca minimum jedno dziecko. Wniosek jest składany przez profil zaufany na platformie PUE ZUS. Jest przyznawany bez względu na dochody i nie wymaga comiesięcznego składania wniosku. Pieniądze są wypłacane na konto jednego z rodziców. W przypadku seniorów jest nieco inaczej. 500 plus jest przyznawane seniorom, którzy złożą odpowiedni wniosek i spełnią określone kryteria. Seniorzy muszą dostarczyć dokumenty:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • dokumentację medyczną;
  • dokumenty, które mogą wpłynąć na rozpatrzenie wniosku (np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej).

Dopiero wtedy mogą ubiegać się o świadczenie. 

AndrzejkiKiedy są andrzejki? Data nie jest taka oczywista

Czy 500 plus wlicza się do dochodu? Rodzice mogą spać spokojnie

Rodzice mogą mieć zagwozdkę, czy świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu. Jest to przecież dodatkowe źródło utrzymania, które poprawia ich status finansowy. Ta informacja może przydać się podczas ubiegania się o pożyczkę, lub rozliczenia PIT. Rodziny z dziećmi mogą spać spokojnie, bo 500 plus jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest ono uwzględniane w zeznaniu rocznym. Podobnie wygląda sytuacja z zasiłkami rodzinnymi, czy becikowym.

Black fridayBlack Friday 2021. Kiedy rozpocznie się szaleństwo tańszych zakupów?

500 plus wlicza się do dochodu, ale tylko w tych przypadkach. Emeryci muszą uważać

W przypadku emerytów sytuacja nie jest taka oczywista. 500 plus nie wlicza się do dochodów, ale nie zawsze. Są wyjątki takie jak np. sytuacja kiedy senior pobiera wiele świadczeń. Aby seniorzy pobierali 500 plus muszą m.in spełnić warunek jakim jest próg dochodowy. Kryterium dochodu wynosi obecnie 1750 zł. 500 plus dla seniora nie wlicza się do dochodu jedynie w dwóch przypadkach:

  • ubiegania się o świadczenie pieniężne z systemu pomocy społecznej
  • ustalania odpłatności (małżonka, zstępnych i wstępnych) za pobyt osoby najbliższej w domu pomocy społecznej.

Świadczenie „500 plus dla seniora" wlicza się do dochodu w  pozostałych przypadkach. Np. kiedy doszło do ustalania prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej.

Więcej o: