Ile wynosi renta socjalna 2021 netto. Nie każdy otrzyma szansę na dodatkowe wsparcie

Ile wynosi renta socjalna 2021 netto? Kto może ubiegać się o prawo do renty socjalnej? Jeżeli nie możesz pracować ze względu na stan zdrowia, to sprawdź, czy należy się też tobie.

Renta socjalna to świadczenie skierowane do osób, które ze względu na stan zdrowia, nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, aby dostać pieniądze.

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby dostać rentę socjalną

Aby zyskać prawo do renty socjalnej, musisz spełnić kilka warunków. Po pierwsze jesteś osobą pełnoletnią, czyli masz ukończone 18 lat lub jeśli jesteś kobietą, która wyszła za mąż i masz ukończone 16 lat. Ponadto lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdził/a, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niezdolność do pracy musiała jednak powstać przed ukończeniem przez ciebie 18 roku życia lub w trakcie trwania nauki. 

Ile wynosi renta socjalna 2021 netto? Czyli ile faktycznie trafi do twojej kieszeni

Renta socjalna od 1 czerwca 2018 roku stanowi 100 proc. najniższej renty wypłacanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto, czyli  1067 zł netto "na rękę".

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeśli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. dokładnie 3853,20 zł brutto.

Kiedy złożyć dokumenty. Na jaki czasz ZUS przyznaje rentę socjalną  

Wniosek o rentę socjalną należy złożyć w miesiącu, w którym osiągnąłeś pełnoletność. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, powinieneś dać się z wnioskiem do placówki ZUS jak najszybciej. Jeżeli spełnisz wszystkie wymagane warunki, możesz otrzymać prawo do renty socjalnej na stałe lub na czas określony. Na stałe przyznawana jest, gdy twoja całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Na czas określony natomiast gdy twoja niezdolność do pracy jest okresowa.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: