Dwie emerytury zamiast jednej? To możliwe! Część seniorów może otrzymywać podwójną emeryturę

Komu należy się podwójna emerytura? Tylko seniorzy, którzy spełniają określone warunki, mogą się ubiegać dwa świadczenia. Jak dostać podwójną emeryturę?

Część emerytów może ubiegać się o podwójną emeryturę. Jest to jednak możliwe jedynie w trzech wypadkach. Jakich? O podwójną emeryturę mogą ubiegać się osoby, które: 

  • pracowały za granicą, 
  • były w służbach mundurowych,
  • opłacały dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie.
Zobacz wideo Soboń: W Nowym Ładzie będą też propozycje podatkowe

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Możesz ubiegać się o podwójną emeryturę

Jak informuje portal Bankier.pl prawo do pobierania podwójnego świadczenia - w Polsce i za granicą - mają tylko osoby, które spełniają określone warunki. Aby poza polską emeryturą otrzymywać świadczenie z zagranicy, trzeba spełnić warunki uprawniające do pobierania emerytury z kraju, w którym się pracowało. Przykładowo, aby otrzymać emeryturę niemiecką, należy przez pięć lat odprowadzać tam składki. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie złożenie odpowiednich wniosków o ich przyznanie. Niestety, ma czegoś takiego jak np. emerytura europejska, dlatego do każdej instytucji trzeba się zwrócić oddzielnie o wyliczenie wysokości świadczenia. 

Podwójna emerytura dla służb mundurowych. Osobne świadczenia od ZUS i ZER MSWiA

Wypłata podwójnej emerytury możliwa jest także w przypadku żołnierzy zawodowych i policjantów. Jak informuje ekspert portalu Bankier.pl mecenas Sonia Konieczniak, emerytowany policjant lub żołnierz może pobierać emeryturę mundurową i cywilną. Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy. W przypadku służb mundurowych przy ustalaniu wysokości emerytury nie ma możliwości uwzględnienia też pracy jako cywil, dlatego wypłacane są dwie emerytury - jedna z ZER MSWiA i druga z ZUS.

Podwójna emerytura dla rolników. ZUS i KRUS wypłacą świadczenie

Osoby, które były ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również mogą ubiegać się o emeryturę w obu tych miejscach. 

"Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej" - odpowiedź Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 234 w sprawie zbiegu praw do świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS

Więcej o: