Od 2022 roku zasiłek chorobowy na nowych zasadach. Kto na nich skorzysta?

Zasiłek chorobowy i zmiany w zasiłkach 2022. Od 1 stycznia w życie wejdą modyfikację wprowadzone w obrębie zasiłków. Czy komukolwiek uda się na nich skorzystać? Istnieje pewna szansa.

Już od stycznia przyszłego roku w życie wejdą zmiany regulujące kwestie zasiłków, wynikających z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021. Co się zmieni? Opóźnienia w opłacaniu składek przestaną być tak kłopotliwe przy konieczności uzyskania zasiłku chorobowego.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zasiłek chorobowy na nowych zasadach. Co ze spóźnieniami w opłacaniu składek?

Okazuje się, że od przyszłego roku osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nie utracą prawa do otrzymania zasiłku, nawet jeśli spóźniły się z opłatami składek. Jak do tej pory do ZUS-u nieustannie napływały wnioski o przywrócenie terminu płatności składek od najróżniejszych przedsiębiorców, którym zależało na utrzymaniu zasiłku chorobowego.

Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia - czytamy na stronie ZUS-u

Co ciekawe, w przypadku zasiłku chorobowego, które wynika z pobytu w szpitalu, nowe zasady także okażą się korzystniejsze. Aktualnie wysokość takiego zasiłku jest równa 70. procent podstawy wymiaru zasiłku, ale od nowego roku wysokość ma skoczyć o 10 procent. Warto wspomnieć także o tym, że podstawy wymiaru zasiłku przestaną być obliczane na nowo, jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków nie było przerwy albo była ona krótsza od miesiąca kalendarzowego.

Zmiany w zasiłkach 2022. Prawo do zasiłku macierzyńskiego mimo ustania zatrudnienia

Ciekawą modyfikacją jest także ta wprowadzona w obręb zasiłku macierzyńskiego. Od stycznia kobiety, które urodzą dziecko już po ustaniu zatrudnienia, spowodowanego śmiercią pracodawcy, także będą mogły ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Jeśli była ubezpieczona i zatrudniona o umowę o pracę, będzie otrzymywać zasiłek wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Więcej o: