Opieka wytchnieniowa ma odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Kto może skorzystać?

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to wielkie wyzwanie. Często wymaga podporządkowania temu całej codziennej rutyny. Aby nieco odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnością, powstał program "Opieka wytchnieniowa". Komu przysługuje wsparcie i jak je otrzymać? Odpowiadamy!

Codzienna opieka nad osobą z niepełnosprawnością to wielki wysiłek. Opiekunowie często muszą podporządkować całe swoje życie opiece nad osobą od nich zależną. To ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, rezygnuje ze swoich marzeń i aspiracji. Aby opiekunowie osób z niepełnosprawnościami miały chwilę dla siebie powstał program "Opieka wytchnieniowa". 

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Czym jest opieka wytchnieniowa? Do kogo skierowany jest program? 

Program "Opieka wytchnieniowa" powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby, które na co dzień zaangażowane są w sprawowanie opieki, będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na zadbanie o własne zdrowie, odpoczynek, regenerację, czy załatwienie ważnych spraw. Jednym z ważnych aspektów programu jest wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Program skierowany jest do rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

"Opieka wytchnieniowa" - na jakie wsparcie można liczyć? 

Gmina lub powiat otrzymują środki finansowe na świadczenie różnych form opieki np. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, pobytu dziennego w ośrodku wsparcia, specjalistycznego poradnictwa. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel 60 mln złotych. 

W edycji 2020 wnioski na środki finansowe z programu "Opieka wytchnieniowa" złożyło prawie 360 jednostek samorządu terytorialnego, a wsparciem objętych zostało ponad 3 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc realizowana w ramach projektu jest bezpłatna. Wystarczy w gminie lub powiecie złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. 

Więcej o: