Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2022? Podwyżka świadczenia może rozczarować

Zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku wynosi 184,42 zł złotych. W 2022 roku nastąpi podwyżka świadczenia w związku z tym, żę jest ono waloryzowane. Kwota zwiększy się, ale nieznacznie. Wielu obywateli może być rozczarowanych. Ile wyniesie zasiłek pielęgnacyjny 2022?

Zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, lub osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia. Mogą go również otrzymywać seniorzy powyżej 75. roku życia, o ile nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego. Już niedługo doczekają się podwyżki. W 2022 roku mogą spodziewać się podwyżki świadczenia. To kolejny raz, kiedy kwota tego świadczenia wzrośnie. Niestety, zmiana jest bardzo nieznaczna. Nie wszyscy obywatele będą zadowoleni.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2022? Kwota zaskakuje

Zasiłek pielęgnacyjny to forma dofinansowania dla osób, które wymagają szczególnej opieki, ponieważ nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Kwota niestety nie zadowala potrzebujących. W 2022 roku wzrośnie jedynie do 215,84 zł. Pierwsza podwyżka świadczenia miała miejsce 1 września 2006 r. Wzrósł wówczas ze 144 złotych do 153 złotych. Kolejny wzrost w 2021 to 184,42 złotych. 

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Należy spełnić określone warunki

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje każdemu. Przysługuje on następującym osobom:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( jeżeli niepełnosprawność powstała przed  21 rokiem życia)
  • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Jak otrzymać świadczenie? Konieczny wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby otrzymać zasiłek konieczne jest złożenie wniosku. Liczy się potwierdzenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a możliwe jest ono w urzędzie gminy lub miasta. Na stronie gov znajdziemy odpowiedni wniosek, który należy wypełnić. Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Więcej o: