Czy zasiłek pielęgnacyjny 2022 będzie wyższy? Prognozy nie są pozytywne

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego nadal nie jest dla wielu zadowalająca. Mimo podwyżki w ostatnich latach wynosi niewiele ponad 200 złotych. Czy zasiłek pielęgnacyjny 2022 wzrośnie? Niestety, osoby niepełnosprawne i chore mogą nie otrzymać oczekiwanej pomocy.

Więcej takich tematów na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, to jedno ze świadczeń rodzinnych, które jest przyznawane i wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (OSP). To placówki podległe wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o świadczenie. Artykuł 16. Ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi o tym, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi on 215 złotych i 84 grosze. Czy jest szansa na zmiany w 2022 roku i wzrost świadczenia? Kwota jest zdaniem potrzebujących zbyt niska. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko w określonych przypadkach:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie powyżej 75. roku życia

Czy zasiłek pielęgnacyjny 2022 będzie wyższy? Nie ma dobrych wiadomości

Rząd póki co nie planuje podwyżek zasiłku pielęgnacyjnego 2022. Zmianie może ulec natomiast świadczenie pielęgnacyjne przyznawane również osobom niepełnosprawnym lub wymagającym szczególnej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku ma wzrosnąć do 2111 złotych netto miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 140 złotych netto na miesiąc w stosunku do 2021 roku.

Czy można pobierać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?

Osoby, które ukończyły 75 lat mają szczególny przywilej. Mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, czy też zasiłek pielęgnacyjny. Najstarsi seniorzy muszą wybrać jeden, ponieważ zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia te wykluczają się wzajemnie i nie można pobierać ich jednocześnie. Ma to zapobiec pobieraniu świadczenia o tym samym charakterze i spełniającym identyczną funkcję z dwóch źródeł. Dobrą wiadomością jest to, że osoba, która ukończyła 75. rok życia, jest automatycznie uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, bez potrzeby weryfikowania jej stanu zdrowia w drodze badania lekarza orzecznika ZUS, jak w przypadku pozostałej grupy uprawnionych. 

Więcej o: