Zasiłek pogrzebowy 2021. Komu przysługuje? Jest haczyk

Zasiłek pogrzebowy 2021 to wsparcie finansowe dla osób organizujących pogrzeb bliskiej osoby. Okazuje się jednak, że wnioskowanie w tej sprawie wcale nie jest takie proste. Jakie warunki należy spełnić?

Zasiłek pogrzebowy to wsparcie finansowe dla osób organizujących pożegnanie bliskiej osoby. Co ciekawe, mimo ogromnych zmian, które zaszły w budżecie państwa, kwota zasiłku pozostała niezmienna aż od 2011 roku. Jakie warunki należy spełnić, aby nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek pogrzebowy 2021. Ile wynosi świadczenie i kto może się o nie ubiegać?

Na dzień dzisiejszy kwota świadczenia to 4000 złotych. Nie oznacza to jednak, że wszyscy dostaną zasiłek wypłacony w kwocie maksymalnej. Wszystko będzie zależało od tego, jaką sumę wydamy w rzeczywistości na pogrzeb i, co więcej, niezbędne okaże się przy tym okazanie stosownych faktur i rachunków. Warto przy tym zaznaczyć, że owa kwota nie może przekraczać kwoty maksymalnej.

O zasiłek mogą wnioskować:

 • członkowie rodziny
 • pracodawcy
 • Domy Pomocy Społecznej
 • gminy
 • powiaty
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego
 • osoby obce 

Ponadto należy spełniać także warunki dodatkowe. Jak czytamy na stronie rządu, zasiłek przysługuje, gdy osoby:

 • mają przyznaną emeryturę lub rentę,
 • mają przyznaną emeryturę pomostową,
 • są ubezpieczone w ZUS,
 • mają przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarły w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miały przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania,
 • pobierały świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierały rentę socjalną,
 • zmarły wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierały rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • W przypadku, kiedy koszty pogrzeby poniosła większa ilość osób, kwota zasiłku zostaje podzielona, proporcjonalnie do danego wkładu finansowego.

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kiedy złożyć wniosek? 

Zasiłek pogrzebowy będzie wymagał złożenia odpowiedniego wniosku. Musimy jednak pamiętać o tym, że wszelkie formalności powinny być dopięte na ostatni guzik nie później niż rok po śmierci osoby, dla której przygotowywaliśmy ceremonię. Po upłynięciu tego terminu wniosek automatycznie ulega przedawnieniu.

Pamiętajmy także o tym, aby dostarczyć inne załączniki, tj. rachunki czy faktury z pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, akt zgonu oraz zaświadczenie mówiące o tym, że zmarły podlegał ubezpieczeniu.

Więcej o: