500 plus: świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie dla każdego

500 plus, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatek, z którego mogą skorzystać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jakie warunki trzeba spełnić, aby starać się o to świadczenie? W tym wypadku ważny jest też próg dochodowy.

Więcej podobnych artykułów przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowe 500 plus mogą dostać również osoby średnim wieku nie tylko seniorzy czy dzieci. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest to jedno ze świadczeń przygotowanych w tym roku przez rząd. O ten dodatek mogą starać się osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Jednym z ważnych aspektów jest próg dochodowy. Zobacz czy te pieniądze należą się tobie i dowiedz się jak złożyć wniosek. 

Zobacz wideo Kto będzie szczepiony w pierwszej kolejności? Będą to m.in. seniorzy i pracownicy służby zdrowia

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jakie warunki trzeba spełniać? 

Według informacji ze strony ZUS-u o dodatkowe pieniądze mogą starać się nie tylko osoby starsze. Warunków jest kilka po pierwsze, osoba ubiegająca się o pieniądze z tytułu tego świadczenia musi mieć ukończone 18 lat. Po drugie musi być niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub innym tego typu. Po trzecie osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub posiada je, ale jego kwota nie przekracza 1772,08 zł brutto. Po czwarte musi mieć obywatelstwo Polskie i mieszkać w Polsce. 

Wsparcie to należy się również osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenia te się nie wykluczają. 

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jakie dokumenty będą potrzebne

Wniosek w imieniu osoby ubiegającej się o dodatek może złożyć również przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Wzór dokumentu znajdziemy na stronie zus.pl. Oprócz niego do urzędu powinny zostać wysłane też inne dokumenty. Powinno to być orzeczenie np. o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Dokumentem, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dodatek ten przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli nie jest się uprawniony do emerytury ani renty i nie ma się ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub osoba ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i ich łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1272,08 zł brutto, a nie przekracza 1772,08 zł brutto, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: