Zasiłek pogrzebowy 2021. Aby go dostać nie trzeba być spokrewnionym. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy 2021 ma na celu pokryć część kosztów pogrzebu. Niestety, kwota nie dla wszystkich może być zadowalająca. Ile wynosi świadczenie i kto może je otrzymać?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które otrzymuje zazwyczaj bliska osoba zmarłego. Pieniądze są przeznaczone na pochówek i mają stanowić formę pomocy finansowej. Okazuje się, że wnioskować o świadczenie może nie tylko rodzina osoby zmarłej. Może być to m.in pracodawca. Kwota przeznaczona na urządzenie pogrzebu może być zaskakująco duża. W Polsce koszt trumny wynosi minimum tysiąc złotych, a za miejsce na cmentarzu należy wpłacić około kilkuset złotych. Do tego dochodzi koszt mszy i nagrobka, którego cena często może przerosnąć nasze oczekiwania, bo to wydatek rzędu kilku tysięcy. Ile zatem może otrzymać osoba bliska i czy zasiłek pokryje te wydatki? 

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Bartoszewski: Jestem zaniepokojony, że na mszach uprawia się politykę

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Nie tylko rodzina może go dostać

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy trzeba spełnić określone warunki. Przysługuje on następującym osobom, które pokryły koszty pogrzebu:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2021? Kwota może rozczarować

Zasiłek pogrzebowy w 2021 roku wynosi tyle samo ile wynosił w 2011 roku. Kwota została ustalona, ale rząd zastanawia się nad jej podwyższeniem. Obecnie obowiązuje świadczenie w wysokości 4000 brutto. 1 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Posłowie Lewicy proponują, by kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 7000 zł i podlegała waloryzacji. Jednak żadnych decyzji na ten moment nie podjęto.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy 2021? Konieczne dokumenty

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do ZUS muszą wpłynąć dokumenty:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Ważny jest też termin składania wniosku. Jeśli wpłynie do ZUS po upłynięciu 12 miesięcy od śmierci osoby bliskiej, zasiłek nie zostanie przyznany.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: