Emerytura pomostowa. Komu przysługuje i na jakich zasadach? Sprawdź, czy spełniasz kryteria

Emerytura pomostowa to możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę przez pewną grupę seniorów. Jeśli byłeś zatrudniony przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniasz też, inne kryteria warto rozważyć złożenie wniosku.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. emeryturę pomostową mogą otrzymać pracownicy, którzy zatrudnieni byli w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zawodów spełniających te kryteria jest kilka. Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i spełniasz też inne kryteria, możesz się o nią ubiegać.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Komu przysługuje emerytura pomostowa. Ile lat powinna mieć kobieta ile mężczyzna, aby się o nią starać?

Jednym z najważniejszych kryteriów jest wykonywanie pracy m.in. w szczególnych warunkach, czyli związane z czynnikiem ryzyka. Co za tym idzie, z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia u wykonujących je pracowników. Drugim rodzajem prac są te o szczególnym charakterze. Wykonywane w wieku starszym na skutek pogorszenia się sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej mogą stać się dla osoby ją wykonującą uciążliwe i zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Ważne są też kryteria wieku. Pomostowa emerytura należy się kobiecie, która osiągnie 55. rok życia, a mężczyźnie, kiedy ukończy 60. Pracownik, który będzie ubiegał się o świadczenie, musi wykazać okres składkowy i nieskładkowy. Musi wynosić on przynajmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Lista zawodów

Prace o szczególnym charakterze to np.:

 • kierowcy pojazdów transportu drogowego,
 • kierowcy tirów,
 • operatorzy reaktorów jądrowych,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • operatorów żurawi wieżowych,
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego,
 • kontrolerzy ruchu lotniczego.

Emerytura pomostowa przysługuje również nauczycielom, ale nie wszystkim. Musi on wykonywać prace o charakterze szczególnym, czyli np. pełnić wychowawstwo lub innym pedagogom pracującym z dzieci w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach to np. prace:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • wykonywane na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • wykonywane pod ziemią,
 • prace tancerzy zawodowych,
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, np. prace rybaków morskich.

Emerytura pomostowa- ile wynosi i czy jest waloryzowana

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż minimalna emerytura wypłacana w Polsce i jest rok rocznie waloryzowana. Na jej wysokość składa się kilka elementów m.in.: kwota składek, jaka była odkładana podczas lat naszej pracy, średnia dalszego trwania życia, wysokość kapitału początkowego i aktualnie obowiązująca kwota emerytury minimalnej.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: