Umowa zlecenie a emerytura - czy ten rodzaj umowy nie wlicza się do stażu pracy? Co z emeryturą?

Umowa zlecenie a emerytura. Ten rodzaj umowy jest w tym momencie jednym z najpopularniejszych w Polsce. Co w ten sposób traci zleceniobiorca, a co zyskuje pracodawca? Dowiedz się, jak będzie w przyszłości wyglądała twoja emerytura.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jedną z ważniejszych rzeczy dla osób będących na umowie zlecenie lub tych chcących taką umowę zawrzeć jest informacja, że nie podlega ona regulacjom kodeksu pracy. Co za tym idzie, pracodawca nie musi udzielać urlopu ani organizować szkolenia BHP. Nie każdy może być tego świadomy, że ma ona niekorzystny wpływ na naszą przyszłą emeryturę.

Zobacz wideo Rząd planuje pełne oskładkowanie umów zleceń? „To najgorszy moment na tego typu operacje"

Umowa zlecenie a emerytura- czy ma ona wpływ na późniejszą kwotę emerytury?

Z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne w tym również składki emerytalne są obowiązkowe dla wszystkich, jedynie te chorobowe są dobrowolne. Zleceniobiorca zwolniony jest z płacenia tych składek tylko w sytuacji gdy posiada inny tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Dlatego to właśnie ta forma zatrudnienia jest tak popularna wśród uczniów czy studentów. Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna, dlatego jak pisaliśmy wcześniej, nie podlega ona regulacjom kodeksu pracy.

W jakiej wysokości odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie?

Od umowy zlecenie odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, a więc ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Zleceniodawca za każdym razem opłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy w wysokości:

  • 9 procent ubezpieczenia zdrowotnego,
  • 8 procent ubezpieczenia rentowego,
  • od 0,40 do 3,60 procent ubezpieczenia wypadkowego,
  • 19,52 procent ubezpieczenia emerytalnego.

Przy tego rodzaju umowie składka chorobowa nie jest wymagana, ale zleceniobiorca może dobrowolnie opłacać składkę chorobową.

Umowa zlecenie a emerytura- ważniejsze są składki czy staż pracy?

Okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy. Dzieje się tak, ponieważ jest to charakterystyczne dla stosunku pracy, który ze względu na rodzaj umowy tu nie obowiązuje.

Na wysokość emerytury ma wpływ również staż pracy. Ważne jest to w sytuacji, w której nie zgromadzono kapitału pozwalającego na wypłatę emerytury minimalnej. Jeśli do niej dojdzie, to państwo przewiduje podwyższenie świadczenia do poziomu ustalonej najniższej emerytury. Stawiany jest jednak ważny warunek, czyli przepracowanie odpowiedniej liczby lat. Staż pracy uprawniający do podwyższenia świadczenia wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Tylko w tej sytuacji ZUS podniesie emeryturę do progu emerytury minimalnej.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: