Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne? Wystarczy złożyć wniosek i te dokumenty

Przed emeryturą możesz otrzymać specjalne świadczenie. Przysługuje osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, ale znalazły się w trudnej sytuacji. Jak otrzymać pieniądze?

Bywają takie sytuacje, na które nie mamy wpływu. Wówczas istnieje ryzyko, że zostaniemy pozbawieni środków do życia. Utrata pracy to problem z którym zmaga się wielu obywateli w wieku okołoemerytalnym. Istnieje świadczenie, o które mogą się ubiegać w celu poprawy sytuacji majątkowej, aż do momentu kiedy będzie im przysługiwała emerytura. To wypłata co miesiąc, nazywana świadczeniem przedemerytalnym. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków i złożyć wniosek. 

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które spełniają kryterium wiekowe i zostały pozbawione miejsca pracy z przyczyn niezależnych. Liczy się również staż pracy. Utrata pracy mogła wydarzyć się z następujących przyczyn:

  • dotyczącej zakładu pracy (zwolnienia grupowe, likwidacja stanowiska itd.),
  • z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

Wiek pracownika, oraz staż pracy niezbędny do otrzymania świadczenia to:

  • 55 lat oraz minimum 30 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury (kobiety)
  • ukończone 60 lat oraz minimum 35 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury (mężczyźni)

Zatrudnienie w ostatnim miejscu pracy powinno trwać minimum 6 miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy dostarczyć dokumenty

O świadczenie przedemerytalne mogą wnioskować osoby, które utraciły źródło dochodu. Wraz z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne konieczne jest:

  • posiadanie aktualnego statusu osoby bezrobotnej (potwierdzonego zaświadczeniem z urzędu pracy);
  • pobieranie zasiłku dla osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 180 dni (potwierdzone zaświadczeniem z urzędu pracy);
  • współpraca z urzędem pracy - osoba ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może, bez uzasadnionej przyczyny, odmówić przyjęcia pracy o charakterze zarobkowym (potwierdzona zaświadczeniem z urzędu pracy)

Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne jest dostępny na stronie gov.pl i należy go złożyć w terminie 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego, że dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez okres 180 dni. 

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: