Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Te rzeczy o urlopach musisz wiedzieć

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Czy można wziąć urlop bezpłatny, mając jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy w trakcie urlopu bezpłatnego traci się ubezpieczenie zdrowotne? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego i nie może się tego prawa zrzec. Przysługuje mu także prawo do urlopu bezpłatnego. Taka forma urlopu to przerwa w pełnieniu obowiązków służbowych. W trakcie jej trwania prawa i obowiązki pracownika ulegają zawieszeniu.

Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Czy w trakcie urlopu bezpłatnego traci się ubezpieczenie?

W zależności od stażu pracy pracownikowi przysługuje 21 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za ten czas pracodawca wypłaca nam wynagrodzenie takie samo jak podczas pełnienia obowiązków służbowych. Odprowadza za nas także składki na ubezpieczenie. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku urlopu bezpłatnego. W tym czasie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas urlopu, a także traci świadczenia ZUS. W tym czasie pracodawca wstrzymuje opłacanie składek ZUS. Dodatkowo czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Czy można wziąć urlop bezpłatny, mając jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Tak. W Kodeksie pracy nie ma zapisu o wymogu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w pierwszej kolejności. Na pisemny wniosek pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu. Co ważne, pracownik nie musi uzasadniać takiego wniosku

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? 

W przypadku płatnego urlopu wypoczynkowego pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, ale może zmienić termin urlopu pracownika, jeżeli nieobecność mogłaby zaburzyć pracę organizacji.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z urlopem bezpłatnym. W odpowiedzi na wniosek o urlop bezpłatny możemy otrzymać decyzję odmowną. Pracodawca nie musi jej w żaden sposób uzasadniać. Możemy się jednak od tej decyzji odwołać. 

Ekwiwalent za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2021? Ile wynosi współczynnik ekwiwalentu za urlop 2021?

Ekwiwalent za urlop to pieniężna rekompensata za niewykorzystane dni urlopowe. Przysługuje pracownikowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest spowodowane wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku o pracę. W przeciwnym wypadku urlop należy wykorzystać fizycznie. 

Aby wyliczyć wysokość ekwiwalentu, stosuje się współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w roku wypłacania. Oblicza się go w następujący sposób: 

x = [365 dni - (liczba niedziel w roku + liczba sobót w roku + liczba dni świątecznych)]: 12 
W 2021 roku współczynnik wynosi 21 dni. 

Jak obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu? Wystarczy miesięczne wynagrodzenie brutto podzielić przez 21. 

Przykład: Miesięczne wynagrodzenie pracownika, wynosi 2800 zł brutto. Przysługuje mu jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile wyniesie ekwiwalent za urlop?

2800/21 = 133,33 zł
133,33 zł x 5 = 666,65 zł brutto

Więcej o: