Emerytura po ojcu, czyli renta rodzinna. Jakie warunki musimy spełnić, aby ją otrzymać?

Emerytura po ojcu czy renta po ojcu to potoczna nazwa dla renty rodzinnej. Przysługuje wszystkim bliskim osoby zmarłej, które spełniają konkretne warunki. Jakie?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące bliskim osoby zmarłej, która była objęta ubezpieczeniem lub spełniała warunki do otrzymania m.in. emerytury. Wszelkie regulacje w tej kwestii wprowadza ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie warunki muszą spełnić dzieci, aby móc otrzymać emeryturę po ojcu?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po ojcu, czyli renta rodzinna. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Renta rodzinna przysługuje bliskim osoby zmarłej, która pobierała świadczenie emerytalne, emeryturę pomostową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek emerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, lub spełniała warunki do ich uzyskania. O emeryturę po zmarłym może ubiegać się wdowa, wnuki i rodzeństwo, rodzice, dzieci własne oraz inne dzieci, które zostały wzięte na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią. Szczegółowe warunki pojawiły się na stronie internetowej ZUS-u. Dziś skupimy się na warunkach, które należy spełnić, aby otrzymać emeryturę po ojcu. Mają do niej prawo:

  • do 16 roku życia,
  • do 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole,
  • bez względu na wiek, jeśli stały się niezdolne do pracy, zanim skończyły 16 lat.

Emerytura po ojcu. Ile wynosi i kiedy należy złożyć wniosek?

Wysokość renty rodzinnej zależy od ilości osób, pomiędzy które zostaje rozdzielona:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie takiej potrzeby zostaje równo podzielona pomiędzy uprawnionych. Jeżeli nasz wniosek wpłynie do ZUS-u w miesiącu, w którym zmarła bliska nam osoba lub w miesiącu następnym, renta będzie przysługiwała nam od dnia śmierci. Ważne jest jednak to, aby już wtedy postawione warunki zostały spełnione.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: