Spis powszechny 2021. GUS przeprowadzi badanie kontrolne. Nie możesz odmówić

Spis powszechny 2021. W listopadzie Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi kontrolne badanie jakości pozyskanych danych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jak będzie wyglądało badanie? Czy można odmówić wzięcia udziału?

Badanie kontrolne, które ma zostać przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, ma umożliwić udoskonalenie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych. W dniach 12 - 24 listopada GUS zadzwoni do 100 tys. wylosowanych pełnoletnich mieszkańców, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. 

Zobacz wideo Jaki jest stan finansów publicznych? Dudek: Wisimy na włosku wiarygodności Eurostatu

Nowe, obowiązujące od tygodnia przepisy pozwolą ZUS-owi domagać się zwrotu wszystkich emerytur wypłaconych w ostatnich pięciu latach. Waloryzacja emerytur 2022. Mamy powód do radości?

Do kiedy spis powszechny 2021? 

Spis powszechny trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021. Nie ma już możliwości wzięcia udziału w spisie, więc wszyscy, którzy nie dopełnili tego obowiązku, mogą spodziewać się kar pieniężnych. Za zaniechanie tej powinności grozi kara grzywny, w wysokości nawet 5 tys. zł.

Spis powszechny 2021. GUS skontaktuje się w celu przeprowadzenia kontrolnego badania. Czy można odmówić udziału?

Z informacji GUS wynika, że badanie będzie realizowane wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych. Wybrane zostanie losowo 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Ankietowanymi będą wyłącznie pełnoletni respondenci. Będą to osoby, które w danym mieszkaniu udzieliły odpowiedzi na pytania spisowe jako pierwsi. 

ZUS (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura po ojcu, czyli renta rodzinna - warunki

Ankieter skontaktuje się z wylosowanymi osobami, dzwoniąc z numeru 22 828 88 88. Pytania będą dotyczyły m.in. miejsca zamieszkania respondenta w dniu 31 marca 2021, poziomu wykształcenia, przynależności narodowo-etniczną, własności mieszkania. Ankieter nie będzie pytać o zarobki, numer karty, PIN czy majątek. Całość badania kontrolnego ma zająć ok. 10 minut.

Lista pytań badania kontrolnego będzie już niedługo dostępna na stronie internetowej spisu powszechnego. Będzie tam też można zweryfikować tożsamość ankietera. 

GUS zaznacza, że udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy ustawy (art.27) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. z 9 sierpnia 2019 r. Pozyskane w badaniu kontrolnym informacje są objęte tajemnicą statystyczną i podlegają ochronie prawnej. 

Więcej o: