Druga emerytura co miesiąc jest możliwa! Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki?

Niektórzy emeryci mogą ubiegać się o drugą emeryturę. Kto otrzyma świadczenie? Należy spełnić określone warunki. Druga emerytura jest możliwa, ale tylko dla określonej grupy seniorów.

Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura została podwyższona z kwoty 1200 zł do 1250,88 zł. Dla wielu seniorów to nadal zbyt mała kwota. Rząd stara się wspomóc seniorów świadczeniami, które niestety nie przysługują każdemu. 14 emerytura wymaga określonego progu dochodowego. Aby otrzymać 500 plus dla seniora, również konieczne są ściśle określone warunki. Aby czas emerytury upłynąć seniorom bez obaw o finanse, warto zainteresować się tematem drugiej emerytury. Niektórzy mogą ją otrzymywać co miesiąc. Komu przysługuje druga emerytura i czy jest ona wypłacana przez ZUS?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Dla kogo druga emerytura? Nieliczni otrzymają świadczenia

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Granica wieku inaczej wygląda w przypadku emerytur mundurowych. Jest to pierwsza grupa uprzywilejowana, która może pobierać drugie świadczenie. Mogą oni otrzymywać tzw. emeryturę mundurową. Otrzymują ją na podstawie ustawy o emeryturach wojskowych, która rozróżnia sytuację zawodowych żołnierzy, którzy wstąpili do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r., od żołnierzy, którzy zaczęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. Emerytura wojskowa jest wypłacana przez ZER MSWiA.

Druga emerytura dla seniorów, którzy pracowali za granicą

Drugą emeryturę mogą otrzymywać również te osoby, które przez określony czas przebywały i pracowały poza granicami kraju. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o emeryturę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Do każdej instytucji trzeba się zwrócić się oddzielnie o wyliczenie wysokości świadczenia. W niektórych krajach wiek emerytalny może różnić się od tego, który obowiązuje w Polsce, przykładowo w Niemczech nabywa się prawo do emerytury w zależności od roku urodzenia miedzy 65 a 67 rokiem życia.

Dwie emerytury, wypłacane przez ZUS i KRUS. Jak otrzymać tą drugą?

W polskim prawie otrzymywanie dwóch emerytur z ZUS nie jest możliwe. Można natomiast otrzymywać drugą emeryturę wypłacaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to możliwe tylko w przypadku, kiedy wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu. Jeśli nie spełnił określonych warunków, będzie musiał wybrać tylko jedną z dwóch wypłacanych emerytur.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: