Umowa zlecenie a emerytura. Czy w przyszłości będziesz miał prawo do wypłaty świadczenia?

Prawo do emerytury zyskujemy po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego i stażu pracy, za który odprowadzano składki do ZUS. Jak wytyczne te wyglądają w przypadku zatrudnienia na umowie zlecenie?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Umowy cywilnoprawne, do których zalicza się umowę zlecenie, jak sama nazwa wskazuje, są regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. W praktyce oznacza to, że co do zasady osobie na niej zatrudnionej nie przysługuje urlop wypoczynkowy, dodatki za pracę w nadgodzinach czy wynagrodzenie chorobowe, ponieważ są to kwestie regulowane przez kodeks pracy. Jak jest w przypadku świadczenia emerytalnego? 

Nowa emerytura. Komu przysługuje? 

Nowa emerytura, czyli tzw. emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dotyczy osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego uzyskuje się w momencie spełnienia trzech warunków: 

  • ukończenia wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień, 
  • braku wypłaty emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

W tym przypadku emerytura przysługuje niezależnie od długości okresu składkowego i nieskładkowego, aczkolwiek wysokość świadczenia jest od nich uzależniona. Im dłuższy mamy staż pracy i okres odprowadzania składek, tym większą otrzymamy emeryturę. 

Umowa zlecenie, a emerytura. Czy mam prawo do świadczenia? 

Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Zatem, jeśli pracując na umowie zlecenie, składki są odprowadzane, to okres ten traktuje się jako składkowy. Ma to znaczenie przy ustalaniu wysokości świadczenia. Co więcej, wysokość składek społecznych w umowie zlecenie jest taka sama jak w umowie o pracę:

  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.

Odprowadzane są one po połowie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Nie mamy dobrych wiadomości 

Niestety kwestia problematyczna pojawia się przy obliczaniu stażu pracy, ponieważ wylicza się go wyłącznie na podstawie okresu przeprowadzonego na stosunku pracy. Taki nie występuje u osób zatrudnionych na umowie zlecenie. Oznacza to, że nawet odprowadzając składki emerytalno-rentowe, okres przepracowany na umowie zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. 

Więcej o: