Emerytura po mężu nie przysługuje każdej wdowie. "Warunki są jakieś z kosmosu". Jak ją otrzymać?

Emerytura po mężu to świadczenie, o które może ubiegać się wdowa. Obowiązują warunki, aby je otrzymać. Nie każda wdowa dostanie pieniądze, ale też nie każdej się to opłaca. Kobieta może bowiem zdecydować, czy przyjmie emeryturę. Wystarczy, że wypełni odpowiedni wniosek.

W momencie straty osoby bliskiej możemy ubiegać się o kilka świadczeń. Jest to m.in odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, renta oraz zadośćuczynienie. Są to jednak formy jednorazowej pomocy finansowej. Emerytura po mężu, to zastrzyk gotówki, który wdowa może otrzymywać dożywotnio co miesiąc. Ta forma pomocy nie przysługuje każdej wdowie. Aby otrzymywać pieniądze po mężu trzeba spełnić określone warunki, które mogą budzić kontrowersje. Konieczne jest też złożenie wniosku

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Komu przysługuje emerytura po mężu? Świadczenie nie dla każdej wdowy

Emerytura po mężu, to potoczna nazwa emerytury rodzinnej, czyli świadczenia o które mogą ubiegać się także dzieci, lub krewni. Przysługuje ono także wdowcom, po śmierci żony. Ponieważ najczęściej ubiegają się o nią kobiety, nazwa zyskała na popularności. Emeryturę po mężu otrzyma osoba, która:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Emerytura przysługuje wyłącznie, jeśli zmarły pobierał świadczenie emerytalne lub był beneficjentem renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego. Jeśli zmarły nie przekroczył wieku emerytalnego, wdowa nie otrzyma pieniędzy. 

Na facebookowym profilu Gazeta.pl pojawiły się krytyczne wypowiedzi na temat warunków, które obowiązują, aby dostać świadczenie. Czytamy m.in.:

Warunki są jakieś z kosmosu, to paranoja
W biały dzień nas okradają
Powinno być 100 procent po drugiej osobie plus 50 procent własnej emerytury.

Wniosek o emeryturę po mężu, lub emeryturę rodzinną. Jak i gdzie go złożyć?

Oprócz powyższych warunków, niezbędny jest również wniosek. Wdowa, lub inna bliska osoba mogą wnioskować zarówno przez profil zaufany na stronie Zus.pl, jak i w najbliższym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formularz do wniosku jest dostępny na stronie zus.pl.

Czy emerytura po mężu się opłaca? Wynosi mniej niż 100 procent

Emerytura po mężu to nie równowartość świadczenia, które otrzymywałby zmarły. Renta rodzinna po małżonku, czyli dla jednej uprawnionej osoby (np. wdowy, wdowca, dzieci), wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeśli o emeryturę ubiega się więcej niż jedna osoba, wysokość świadczenia będzie niższa. Ponadto, wdowa musi zrezygnować z jednej z emerytur. Nie może zgodnie z prawem pobierać zarówno własnej emerytury, jak i emerytury po mężu.   

Więcej o: