ZUS. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Te osoby nie otrzymają pieniędzy

Ponowne przeliczenie emerytur będzie możliwe tylko w nielicznych przypadkach. Niestety, większość wniosków zostaje odrzucona. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze, a kto spotka się z odmową ze strony ZUS-u?

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Możliwość ponownego przeliczenia kwoty otrzymywanej emerytury budzi wśród seniorów ogromne emocje. Świadczenia w Polsce przeważnie nie są zbyt wysokie, co dotkliwie wpływa na jakość życia osób po 65. roku życia. Warto wiedzieć, kto może liczyć na ponowne przeliczenie emerytury, a kto otrzyma od ZUS-u kategoryczną odmowę. Okazje się, że sprawa nie jest taka prosta i większość wniosków zostaje natychmiast odrzucona.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia – dla kogo?

Podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasady ponownego przeliczania emerytur określają, że wniosek można złożyć jedynie w kilku przypadkach. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, osoba wnioskująca musi nie tylko osiągnąć wiek emerytalny, ale również nadal pracować i regularnie odprowadzać składki. Tylko jeśli wysokość konta ubezpieczonego uległa zmianie, przeliczenie emerytury ma sens. W innym przypadku nawet jeśli złożymy wniosek, zostanie on z automatu odrzucony.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia – komu ZUS odrzuci wniosek?

Jak na razie większość wniosków składają emeryci, którzy nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, ponieważ nie spełniają warunków. Są to osoby, które należą do tzw. starego systemu (czyli urodzone przed 1 stycznia 1949 roku) albo niepracujące osoby podlegające pod nowy system i już otrzymujące świadczenia obliczone według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Ponieważ jednak nie istnieją żadne podstawy do ponownego przeliczenia ich emerytury (konto ubezpieczonego od lat pozostaje bez zmian), otrzymają oni od ZUS-u odpowiedź odmowną.

Ponowne przeliczenie emerytury a tablice średniego dalszego trwania życia

Tablice średniego dalszego trwania życia publikuje Główny Urząd Statystyczny. To na ich podstawie wyliczana jest wysokość świadczenia, które będzie pobierać każdy emeryt. Dlaczego najnowsze tablice obwiązujące  od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 dla wielu wydają się korzystniejsze? Ponieważ prognozowany czas dalszego trwania życia został obniżony we wszystkich przedziałach wiekowych – głównie z powodu wzrostu śmiertelności spowodowanej epidemią koronawirusa. Niższa prognozowana długość życia oznacza wyższe kwoty emerytur dla osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracowały i odprowadzały składki. Pozostali chętni mogą darować sobie składanie wniosków. Zostaną one odrzucone przez ZUS.

Więcej o: