Emerytura pomostowa. Kto może o nią wnioskować i na jakich warunkach? To świadczenie nie jest dla każdego

Emerytura pomostowa przysługuje tylko niektórym pracownikom, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kto dostanie tzw. pomostówkę i w jaki sposób się o nią starać? Wszystkie szczegóły znajdują się poniżej.

Więcej artykułów na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wniosek o przyznanie emerytury pomostowej mogą składać wyłącznie te osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że nie każdy pracownik otrzyma takie świadczenie. Musi spełnić określone warunki szczegółowo opisane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami?

Emerytura pomostowa – świadczenie tylko dla wybranych

Praca w szczególnych warunkach wiąże się z określonymi czynnikami ryzyka powodującymi trwałe uszkodzenia zdrowia. Zagrożenia te wynikają ze szkodliwych warunków środowiska pracy, których wpływu nie da się uniknąć pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności przewidzianych przez przepisy BHP i inne określone docelowo przez zakład pracy. Taka praca może stawiać przed pracownikiem wymagania, którym jego starzejący się organizm nie będzie w stanie sprostać.  

Praca o szczególnym charakterze oznacza z kolei zadania, które są związane z wysoką odpowiedzialnością lub wymagają szczególnej odporności psychicznej. Wynikające z wieku obniżenie sprawności psychofizycznej pracownika uniemożliwia ich wykonywanie, a nawet może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Lista zawodów

Pracownik, który chce otrzymać emeryturę pomostową, musi spełnić kilka ściśle określonych warunków:

 • urodzić się po 31 grudnia 1948 roku
 • osiągnąć wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn
 • mieć okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • udowodnić co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • rozwiązać stosunek pracy

To jednak nie wszystko, ponieważ osoba składająca wniosek powinna dodatkowo wykonywać jeden z zawodów uznawanych przez ZUS za pracę w szczególnych warunkach. Należą do nich prace:

 • pod ziemią,
 • na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne,
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z dużym obciążeniem statycznym

Z kolei do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze zalicza się:

 • maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • operatorów żurawi wieżowych
 • członków zespołów ratownictwa medycznego

Wniosek o emeryturę pomostową – jakie dokumenty są wymagane?

Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek dostępny w punkcie informacyjnym każdej jednostki ZUS-u, na stronie internetowej www.zus.pl lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Do wniosku należy załączyć informację o okresach składkowych, dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania wspomnianej pracy. Dokumenty należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia, inaczej wniosek zostanie automatycznie odrzucony z powodu ich niespełnienia.

Więcej o: