Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia nie dla każdego. Kto dostanie pieniądze?

Możliwość ponownego przeliczenia emerytury budzi ogromne zainteresowanie wśród seniorów. Szkoda, że większość napływających do ZUS-u wniosków zostaje z automatu odrzucona. Dlaczego warto złożyć wniosek i jakie warunki należy spełnić?

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenia emerytalne w Polsce nie należą do wysokich, dlatego każdy grosz się liczy. Emeryci często zmuszeni są do podjęcia kolejnej pracy zarobkowej albo szukania dodatkowych zasiłków czy zapomóg, dzięki którym mogliby nieco poprawić jakość swojego życia. Nic dziwnego zatem, że w ponownym przeliczeniu emerytury wiele osób widzi szansę na zyskanie wyższego dochodu.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia: na czym polega?

Dlaczego ponowne przeliczenie emerytury dla wielu osób może okazać się korzystne? Odpowiedzi należy szukać w tablicach średniego dalszego trwania życia, na podstawie których ZUS wylicza wysokość każdego świadczenia. Najnowsze opublikowane przez GUS tablice obwiązują od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022, a zamieszczony w nich prognozowany czas dalszego trwania życia został znacząco obniżony z powodu wzrostu śmiertelności spowodowanej epidemią koronawirusa. A krótszy prognozowany czas życia oznacza wyższe kwoty przeliczanych emerytur.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury – jakie warunki należy spełnić?

Niestety, na ponowne przeliczenie świadczenia mogą liczyć tylko wybrani emeryci. Podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasady nie pozostawiają wątpliwości, że taki wniosek jest zasadny jedynie w kilku przypadkach. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, osoba wnioskująca musi nie tylko osiągnąć wiek emerytalny, ale również regularnie odprowadzać składki, czyli nadal pozostawać w zatrudnieniu. Tylko jeśli wysokość konta ubezpieczonego uległa zmianie, przeliczenie emerytury ma jakikolwiek sens. Dodatkowo, aby złożyć wniosek o przeliczenie emerytury, osoba zainteresowana musi należeć do tzw. nowego systemu (czyli urodzić się po 31 grudnia 1948 roku).

Komu ZUS odrzuci wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Z nowych tablic średniego dalszego trwania życia nie skorzystają emeryci należący do starego systemu, czyli urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku. Wniosku nie powinny także składać niepracujące osoby podlegające pod nowy system – one już otrzymują świadczenia obliczone według tablic średniego dalszego trwania życia, które obowiązywały w chwili ich przejścia na emeryturę. Jeśli od tamtej pory nie podjęły nowego zatrudnienie i nie odprowadzały składek, nie spełniają warunków koniecznych do ponownego przeliczenia emerytury. Nawet jeśli zdecydują się złożyć taki wniosek, natychmiast dostaną odpowiedź odmowną.

Więcej o: