500 plus dla seniora może być odebrane. ZUS przypomina, jak nie stracić świadczenia

W przypadku pojawienia się okoliczności wpływających na prawo do świadczenia 500 plus dla seniora musimy niezwłocznie poinformować o tym ZUS. Inaczej będziemy musieli zwrócić wypłaconą kwotę do urzędu.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków

500 plus dla seniora to świadczenie, które ma finansowo wspomóc najbardziej potrzebujących emerytów i rencistów. Wypłata pieniędzy odbywa się na wniosek, do którego należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentacją medyczną oraz zaświadczenie o dochodach. Choć świadczenie przyznawane jest na stałe, to trzeba mieć na uwadze, że istnieją okoliczności, które mogą nas pozbawić prawa do jego wypłaty. 

500 plus dla seniora. Komu przysługuje pełne świadczenie? 

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje osobom, które nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub mają takie świadczenia, jednak ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

W sytuacji, gdy senior pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a ich łączna kwota brutto przekracza próg 1272,08 zł, jednak jest niższa niż 1772,08 zł, można ubiegać się o świadczenie uzupełniające, aczkolwiek jego wysokość będzie niższa. Wypłata będzie stanowiła różnicę między kwotą 1772,08 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Czy 500 plus jest przyznawane na stałe? Tak, ale można je utracić

Pojawienie się ewentualnych zmian, które wpływają na wysokość świadczenia lub prawo do jego posiadania, trzeba niezwłocznie zgłosić do ZUS. Mowa tutaj szczególnie o sytuacjach

  • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny, oraz będzie pobierane takie świadczenie,
  • zwiększenia kwoty świadczenia, które wypłaca podmiot inny niż ZUS,
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. 

Jeśli pomimo wystąpienia tych okoliczności, 500 plus zostanie wypłacone, to całość kwoty musi zostać zwrócona do ZUS. 

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji ZUS

Można wnieść odwołanie od decyzji ZUS w sprawie świadczenia 500 plus. Należy je złożyć do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Po tym terminie stanie się ona prawomocna i nie będzie możliwości zaskarżenia jej do sądu.

Więcej o: