Ile może dorobić emeryt, aby nie stracić świadczenia? ZUS ma sztywne limity

Podjęcie pracy po przejściu na emeryturę lub rentę jest możliwe. Seniorzy muszą jednak pamiętać, że przekroczenie określonych limitów może wiązać się obniżeniem lub całkowitym zawieszeniem świadczenia. Ile może dorobić emeryt w 2021? Czy limity dotyczą wszystkich seniorów?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Zmniejszenie lub całkowite wstrzymanie świadczenia dla emerytów i rencistów jest możliwe w przypadku, gdy podejmując dodatkową aktywność zawodową, przekroczą określone limity dochodów. Od 1 września 2021 roku uległy one zmianom. Ile może dorobić emeryt, aby zachować obecne świadczenia? 

Ile można dorobić na emeryturze 2021? Od września zmniejszone limity

Do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia mogą dorobić emeryci i renciści. Dokładny limit określający, ile może dorobić emeryt netto zmieniany jest co kwartał. Oznacza to, że nowe stawki obowiązują od 1 września. Obecnie limit ten wynosi 3853,20 zł brutto, co daje 2805 zł netto. Jest to o 123,90 zł mniejszy limit niż w poprzednim kwartale. W przypadku przekroczenia tej stawki o pierwszy próg, emerytura lub renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia jest ustalana raz do roku dla poszczególnych świadczeń. Obecnie wynosi ona: 

  • 646,67 zł — dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł — dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł — dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Ile może dorobić rencista, a ile emeryt? Stawki się różnią

ZUS ma możliwość zawieszenia wypłaty świadczenia w przypadku przekroczenia limitów. Jest on jednak mniejszy dla osób pobierających rentę socjalną. Dla takich osób przekroczenie już pierwszego progu 3853,20 zł oznacza zawieszenie wypłaty renty za dany miesiąc. Pozostali renciści i emeryci nie mogą zarobić natomiast więcej niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc od 1 września jest to kwota 7155,90 zł brutto.

Kto może dorobić do emerytury? Limity nie dotyczą każdego seniora

Nie wszyscy dorabiający emeryci i renciści muszą kontrolować swój dochód. Limity wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia nie dotyczą seniorów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo przepisy te nie dotyczą osób w razie osiągania przychodu rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, oraz w przypadku przyznania renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Więcej o: