Zasiłek przedemerytalny otrzymasz wyłącznie na wniosek. Warunki są jednak bardzo rygorystyczne

Przed osiągnięciem wieku emerytalnego część seniorów może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Przywilej ten przysługuje jednak w wyjątkowych sytuacjach. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny i kto ma do niego prawo?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zasiłek przedemerytalny stanowi nieocenioną formę pomocy w przypadku seniorów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, ale ze względu na utratę zatrudnienia, pozostają w trudnej sytuacji finansowej. Nie każdy może liczyć jednak na wypłatę takiego świadczenia. Komu przysługuje specjalny zasiłek i jakie należy spełnić warunki, aby go otrzymać? 

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? Obowiązuje lista rygorystycznych warunków 

Listę warunków, które są obowiązkowe do spełnienia można byłoby podzielić tak naprawdę na dwie kategorie. Obowiązujące dla wszystkich oraz uzależnione od czynników indywidualnych. Do tej pierwszej listy należą: 

  • obowiązek zarejestrowania jako osoba bezrobotna, 
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny. 

W przypadku warunków indywidualnych mowa o: 

  • ukończeniu 55 lat oraz posiada minimum 30 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury w przypadku kobiet,
  • ukończeniu 60 lat oraz posiada minimum 35 lat wymaganego okresu uprawniającego do emerytury w przypadku mężczyzn, 
  • zatrudnieniu powyżej 6 miesięcy w sytuacji gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyny dotyczących zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

Zasiłek przedemerytalny: ile wynosi wysokość świadczenia? 

Od 2004 roku zasiłek przedemerytalny wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od warunków indywidualnych, kwota świadczenia jest zawsze jednakowa. Od 1 marca 2021 roku wynosi ona 1262,34 zł brutto. Świadczeniobiorcy mogą w przyszłym roku liczyć na podwyżkę świadczenia w związku z planowaną waloryzacją. 

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny? Niezbędny jest wniosek 

W celu nabycia prawa do zasiłku emerytalnego należy złożyć do ZUS wniosek wraz z całą niezbędną dokumentacją, do której wlicza się m.in.: świadectwo pracy wraz z informacją o przyczynach rozwiązania umowy, informację o okresach składkowych i nieskładkowych czy też dokumenty potwierdzające staż ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe).

Więcej o: