Emerytura po mężu przysługuje nie tylko wdowie. Kto może złożyć wniosek i otrzymać pieniądze?

Emerytura po mężu, to czasem jedyna forma pomocy finansowej dla wdowy w trudnej sytuacji. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany raz, zaś emeryturę po mężu wdowa otrzymuje dożywotnio. Nie tylko ona może otrzymać to świadczenie. Wystarczy złożyć wniosek i spełnić warunki.

Po śmierci małżonka przysługuje ci kilka świadczeń. Możesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, ale nie tylko. Emerytura po mężu może pomóc podreperować rodzinny budżet i ubiega się o nią wiele kobiet, ale nie tylko. Taka forma pomocy finansowej przysługuje nie tylko wdowie. To nazwa popularna ze względu na to, że najczęściej statystycznie kobiety wnioskują o to świadczenie. Nazwa która dotyczy większego grona osób to "renta rodzinna". Kto może otrzymać rentę rodzinną i jakie warunki obowiązują?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Kto otrzyma pieniądze?

Emerytura po mężu, czyli tzw. renta rodzinna przysługuje osobie, które w chwili śmierci zmarłego, lub zmarłej:

 • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

A więc do tej grupy zalicza się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki i rodzeństwo, wdowę lub wdowca, rodziców. Zazwyczaj świadczenie dotyczy jednak małżonków. 

Nie każda wdowa otrzyma pieniądze. Co zrobić, aby przysługiwała ci emerytura po mężu?

Wdowa, która straciła małżonka i chce ubiegać się o świadczenie, musi:

 • w chwili śmierci małżonka mieć przynajmniej 50 lat,
 • w chwili śmierci małżonka nie być zdolna do pracy,
 • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
 • wychowywać dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
 • wychowywać dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Ile wynosi emerytura po mężu i w jaki sposób należy złożyć wniosek?

Niestety, aby otrzymać emeryturę po mężu, wdowa musi zrzec się własnego świadczenia. Nie ma bowiem możliwości w polskim prawie, aby jedna osoba pobierała dwie emerytury z tego samego źródła. Kontrowersje budzi fakt, że emerytura po mężu, czy tzw. renta rodzinna wynosi zaledwie 80 procent świadczenia, które pobierał denat. Jeśli o rentę rodzinną ubiega się więcej osób, wynosi ona:

 • gdy przysługuje jednej osobie, wysokość jest równa 85 procent świadczenia,
 • gdy przysługuje dwóm osobom, wysokość jest równa 90 procent świadczenia,
 • gdy przysługuje trzem osobom lub więcej, wysokość jest równa 95 procent świadczenia

Niezbędny wniosek należy dostarczyć do placówki ZUS. Jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej.

Więcej o: