ZUS. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Nie każdy otrzyma wyższe świadczenie

W ponownym przeliczeniu kwoty otrzymywanej emerytury wielu seniorów widzi szansę na większe pieniądze, które podniosą jakość ich życia. Niestety, tylko szczęśliwi wybrańcy mogą liczyć na wyższe świadczenia. Według doniesień ZUS-u większość wniosków składana jest bezzasadnie i zostaje z automatu odrzucona.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponowne przeliczenie emerytury możliwe jest tylko w niektórych przypadkach, z czego niewielu emerytów nie zdaje sobie sprawę. Składnie wniosków w sytuacji, gdy nie spełnia się podanych przez ZUS warunków, skutkuje natychmiastowym odrzuceniem. Kto zatem może starać się o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia? 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury: kto powinien go złożyć?

Aby wniosek o ponowne przeliczenie emerytury został rozpatrzony pozytywnie, osoba wnioskująca musi nie tylko osiągnąć wiek emerytalny, ale również należeć do tzw. nowego systemu (czyli urodzić się po 31 grudnia 1948 roku) oraz nadal regularnie odprowadzać składki. Możliwość ponownego przeliczenia świadczenia dotyczy więc tylko tych emerytów, którzy nadal pracują, stale powiększając stan swojego indywidualnego konta ubezpieczonego.

Ponowne przeliczenie emerytury – co można zyskać?

ZUS wylicza emeryturę na podstawie publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny tablic średniego dalszego trwania życia. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia bieżącego roku do 31 marca kolejnego roku i zawierają prognozowany czas dalszego trwania życia. W przypadku każdego wniosku o emeryturę pod uwagę brana jest tablica, która aktualnie obowiązywała w momencie jego zgłoszenia, a od wysokości prognozowanej długości dalszego życia jest uzależniona wysokość świadczenia emerytalnego.

Ponieważ aktualne tablice obowiązujące od 1 kwietnia 2021 roku podają niższy prognozowany czas dalszego trwania życia (został obniżony z powodu wzrostu śmiertelności spowodowanej epidemią koronawirusa), wyliczane kwoty emerytur mogą być wyższe niż do tej pory. Oznacza to więcej pieniędzy dla osoby, która zdecyduje się złożyć poprawny wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.  

Ponowne przeliczenie emerytury: które wnioski zostaną odrzucone?

Składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury nie ma sensu, jeśli stan konta ubezpieczonego od lat pozostaje bez zmian. Na wyższe świadczenia nie mogą liczyć emeryci należący do tzw. starego systemu (czyli urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku), a także osoby, które wprawdzie podlegają pod nowy system, jednak po przejściu na emeryturę nie podjęły kolejnego zatrudnienia i nie odprowadzały składek. Nie spełniają one warunków koniecznych do ponownego przeliczenia emerytury, więc ewentualne złożone przez nich wnioski natychmiast dostaną odpowiedź odmowną.

Więcej o: