Umowa zlecenie a emerytura. Czy w przyszłości możesz nie otrzymać świadczenia?

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? To pytanie zadaje sobie wiele osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Chcąc otrzymywać w przyszłości świadczenie, warto wnikliwie przeczytać zapisy umowy.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wiele osób wciąż trwa w błędnym przekonaniu, że pracownikowi zatrudnionemu na umowie zlecenie, emerytura nie przysługuje. Warto wiedzieć, że choć taka umowa nie podlega kodeksowi pracy, to nie oznacza to, że wypłata świadczenia w przyszłości jest niemożliwa. Jest to jednak uzależnione od pewnych warunków, dlatego przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, należy ją wnikliwie przeczytać. 

Umowa zlecenie, a emerytura. Czy składki muszą być odprowadzane? 

Obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy jest odprowadzanie składek do ZUS. Obligatoryjne odprowadzanie składek występuje w sytuacji gdy: 

  • osoba nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń tzn. nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej,
  • osoba jest zatrudniona na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną, jednak nie otrzymuje w związku z tym gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, 
  • osoba prowadzi własną działalność gospodarczą i odprowadza ZUS na warunkach preferencyjnych — może odprowadzać składki społeczne z umowy zlecenia pod warunkiem, że wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie wynosiło co najmniej 2800 zł brutto.

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? Wpływ mają odprowadzane składki

Jednym z czynników wpływających na wysokość przyszłej emerytury jest oskładkowanie umowy. W przypadku umowy zlecenia, wysokość niezbędnych składek wygląda tak samo, jak dla osób zatrudnionych na umowie o pracę:

  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego,
  • 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego.

Czy staż pracy ma wpływ na wypłatę emerytury? Jest jeden wyjątek

Przepracowanie odpowiedniej liczby lat jest istotne w sytuacji, gdy nie został zgromadzony kapitał pozwalający na wypłatę emerytury minimalnej. Państwo przewiduje możliwość podwyższenia świadczenia do poziomu najniższej emerytury, jednak staż pracy musi wynieść 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Niestety zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej, nie wlicza się do stażu pracy, stąd też dla niektórych może być to kwestia problematyczna. Wyjątek mogą stanowić umowy zawierające odpowiednie zapisy, które kwalifikowałyby zatrudnienie jako stosunek pracy tzn. określenie miejsca i ram godzinowych wykonywania zlecenia.

Więcej o: