500 plus dla seniora. Komu przysługuje świadczenie? Nie wszyscy spełniają warunki

Seniorzy również mogą się starać o specjalne świadczenie w postaci 500 plus. Aby je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki oraz złożyć stosowny wniosek - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. 500 zł to maksymalna kwota, jaką można dostać. Niestety, nie wszyscy mogą liczyć na takie wsparcie.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.  

Zobacz wideo Oszuści mogą podszyć się pod bank. Jak nie dać się nabrać?

Wsparcie w postaci świadczenia uzupełniającego 500 plus nie zostanie przyznane każdemu seniorowi. Jest ono przeznaczone tylko dla najstarszych, najbardziej potrzebujących emerytów i rencistów. Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończenie 75 lat. Inne decydujące czynniki to stan zdrowia oraz wysokość dochodu. Świadczenie 500 plus dla seniora przyznawane jest na stałe i będzie wypłacane co miesiąc.

500 plus dla seniora – dla kogo przeznaczone jest świadczenie?

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł można otrzymać w dwóch wypadkach. Obejmuje osoby, które:

  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają też ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
  • są uprawnione do emerytury, renty lub innych świadczeń ze środków publicznych, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Jeśli kwota otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentowych jest wyższa niż 1272,08 zł brutto, ale nie przekracza 1772,08 zł brutto, to dodatkowe wsparcie nadal może zostać przyznane. Nie będzie ono jednak wynosiło dokładnie 500 zł, ale stanowiło wyliczoną różnicę między kwotą 1772,08 zł oraz łączną kwotą już pobieranych świadczeń.

Co zrobić, aby otrzymać 500 plus dla seniora?

Kryterium dochodowe to nie wszystko. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy przedstawić orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli zostało wydane przed 1 września 1997 roku i jeszcze nie upłynął okres ważności, na jaki orzeczono inwalidztwo. W przypadku braku orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji do wniosku można załączyć jak najpełniejszą dokumentacje medyczną zawierającą np.:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • kartę badania profilaktycznego,
  • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

500 plus dla seniora: jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on dostępny w punkcie informacyjnym każdej jednostki ZUS-u, na stronie www.zus.pl lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy wniosek można złożyć w placówce ZUS, wysłać pocztą lub za pośrednictwem platformy PUE. Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora dotyczy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wniosek w ich imieniu może złożyć przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.

Więcej o: