Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Tak, płatne L4 jest możliwe! Wystarczy złożyć wniosek

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może liczyć na takie same przywileje jak pracownik etatowy. Czy w takim razie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i chorobowym, a co za tym idzie może otrzymać płatne zwolnienie lekarskie? Tak, ale musi spełniać kilka dodatkowych warunków. Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. Ta forma zatrudnienia ma wiele plusów (przede wszystkim jest bardzo elastyczna), jednak z perspektywy zleceniobiorcy taka forma zatrudnienia wiąże się z wieloma minusami. W porównaniu do umowy o pracę największą wadą umowy zlecenia są niepełne składki. Jakie składki są obowiązkowo odprowadzane w trakcie trwania umowy zlecenia, a które są dobrowolne? I czy w związku z tym osoba zatrudniona na umowie zleceniu ma prawo do zwolnienia lekarskiego?

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Zleceniobiorca też może iść na L4

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Oznacza to, że gdy źle się poczuje, może w każdej chwili udać się po poradę lekarską w ramach NFZ i otrzymać zwolnienie L4.

Tutaj pojawia się jednak pewien haczyk, ponieważ nie każde L4 jest w pełni płatne. Aby otrzymać płatne zwolnienie chorobowe, a zatem móc zostać w domu i wypoczywać bez zmartwień o wysokość swojej pensji, zleceniobiorca musi być objęty również ubezpieczeniem chorobowym, nie tylko zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy zlecenia jest dobrowolne i osoba zatrudniona sama musi zdecydować, czy chce odprowadzać wyższe składki. Wyjątek stanowią studenci do 26. roku życia, którzy nie podlegają ubezpieczeniom w ZUS-ie, więc nie można ich zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Tak możesz przystąpić do ubezpieczenia chorobowego

Jeśli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, powinna to zgłosić już w momencie podpisywania umowy, a następnie wypełnić odpowiedni druk ze zgodą na odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jednak nie zrobiła tego wcześniej, w każdej chwili może złożyć pisemny wniosek do zleceniodawcy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ma on wówczas obowiązek zarejestrowania zleceniobiorcy w ZUS-ie.

Oprócz samego zgłoszenia do ZUS-u istnieje jeszcze jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby osoba zatrudniona na umowie zleceniu otrzymała płatne zwolnienie lekarskie. Zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym uzyska prawo do pobierania zasiłku chorobowego dopiero po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. To znaczy, że otrzymanie L4 jest możliwe dopiero po 3 miesiącach pracy.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. L4 należy dostarczyć w ciągu 7 dni

System wystawiania zwolnień chorobowych został już w pełni zautomatyzowany. Zwolnienie, które lekarz wystawia na druku ZUS ZLA, wysyłane jest drogą elektroniczną bezpośrednio do zleceniodawcy. Jeśli jednak zostało wydane w formie papierowej, zleceniobiorca ma obowiązek w ciągu tygodnia dostarczyć je do zakładu pracy.

Więcej o: