500 plus dla seniora to świadczenie dla wybranych. Większość emerytów otrzyma niższą wypłatę

Specjalne świadczenie w postaci 500 plus dla seniora może dla wielu emerytów stanowić realną pomoc finansową. Niestety nie wszyscy są uprawnieni do świadczenia w takiej wysokości. Wielu emerytów może liczyć na znacznie niższe wypłaty.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków

Comiesięczna wypłata środków w postaci 500 plus przysługuje jedynie osobom starszym niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub emerytom powyżej 75 roku życia, pobierającym jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny. W jaki sposób ubiegać się o 500 plus dla seniora? Podpowiadamy, kto może starać się o dodatkowe środki z programu rządowego. 

500 plus dla seniora: warunki są ściśle określone przez ZUS

Poza wyżej wymienionymi kryteriami seniorzy muszą spełnić jeszcze dwa warunki, aby móc ubiegać się o dodatkowe świadczenie: 

  • brak uprawnienia do emerytury lub renty oraz brak ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
  • uprawnienie do emerytury, renty lub innego świadczenia ze środków publicznych, których łączna wysokość brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Maksymalnym progiem, jakiego nie może przekroczyć senior jest 1772,08 zł brutto. Jeśli jednak wysokość otrzymywanych świadczeń mieści się w przedziale 1272,08 zł - 1772,08 zł brutto, to otrzymanie świadczenia nadal jest możliwe, jednak w niższej wysokości niż 500 zł. Wypłata będzie stanowiła wyliczoną różnicę pomiędzy kwotą 1772,08 zł oraz łączną kwotą już pobieranych świadczeń.

500 plus dla seniora wniosek. Jak należy go złożyć? 

Wzór wniosku można znaleźć na stronie Internetowej ZUS. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

W sytuacji, gdy orzeczenie takie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej, nie ma konieczności jego dołączania.

Czy wniosek o 500 plus dla seniora trzeba składać co roku? 

Po otrzymaniu decyzji od ZUS o pomyślnym rozpatrzeniu wniosku nie ma konieczności składania go ponownie za rok. Świadczenie 500 plus dla seniora jest bowiem wypłacane na stałe, co miesiąc. Trzeba jedynie mieć na uwadze, że w przypadku np. przekroczenia progu 1772,08 zł brutto, wypłata środków może zostać wstrzymana.

Więcej o: