Emerytura pomostowa - komu przysługuje? Tylko nieliczni mogą się o nią starać

Emerytura pomostowa, czyli tak zwana wcześniejsza emerytura nie jest dla każdego. Jeśli byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach i spełniasz też, inne kryteria wtedy możesz się o nią starać.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryturę pomostową, mogą otrzymać jedynie pracownicy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ważny jest również wiek, jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku i spełniasz pozostałe kryteria, możesz się o nią ubiegać.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura pomostowa. Typ wykonywanej pracy jest jednym z najważniejszych warunków

Wykonywanie pracy o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach to jedno z najważniejszych kryteriów. Prace wykonywane w szczególnych warunkach to te związane z czynnikami ryzyka. Co za tym idzie z wiekiem, mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia u wykonujących je pracowników. Natomiast prace o szczególnym charakterze to, te, które wykonywane w wieku starszym na skutek pogorszenia się sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej mogą stać się dla osoby ją wykonującą uciążliwe i zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Emerytura pomostowa: kto może się o nią ubiegać? Ważny jest wiek

Tak jak o zwykłą emeryturę tak i w tym przypadku, aby móc się o nią ubiegać ważne jest ukończenie określonego wieku. Pomostowa emerytura należy się kobiecie, która osiągnie 55. rok życia, a mężczyźnie, kiedy ukończy 60 lat. Pracownik, który będzie ubiegał się o to świadczenie, musi wykazać okres składkowy i nieskładkowy. Ten pierwszy musi wynosić przynajmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Lista zawodów

Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach to np.:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane pod ziemią
 • wykonywane na wodzie i pod wodą
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, np. prace rybaków morskich
 • prace tancerzy zawodowych
 • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

Prace o szczególnym charakterze to np.:

 • kierowcy pojazdów transportu drogowego
 • kierowcy tirów
 • operatorów żurawi wieżowych
 • operatorzy reaktorów jądrowych
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 • maszynistów pojazdów trakcyjnych
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego,
 • kontrolerzy ruchu lotniczego

Emerytura pomostowa przysługuje również niektórym nauczycielom. Jego praca musi być o charakterze szczególnym, czyli musi np. pełnić wychowawstwo. Przysługuje również innym pedagogom pracującym z dziećmi np. w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Więcej o: