Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenia te należą się nie tylko starszym

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny: te dwa świadczenia często są ze sobą mylone, a są między nimi różnice. Dowiedz się, co je różni i komu się należą. Warto wiedzieć, że pieniądze z ich tytułu nie otrzymują tylko osoby starsze.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny: dla wielu osób nazwy tych świadczeń brzmią podobnie, a co za tym idzie, często zdarza się, że używane są zamiennie a niesłusznie. W rzeczywistości są to dwa świadczenia, które wiele różni. Każde z nich wydawane jest przez inny urząd a aby je uzyskać, trzeba spełniać również inne warunki.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Dodatek pielęgnacyjny- często przyznawany jest z urzędu. Komu przysługuje i na jakich warunkach?

Jeśli osobie starszej przyznane jest prawo do emerytury lub renty, może ona otrzymać też dodatek pielęgnacyjny. Przyznawany jest on tym którzy są, całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyli 75 lat. Świadczenie to wypłacane jest przez ZUS. W sytuacji kiedy osiągnęliśmy określony wiek, jest on przyznawany z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać z tego tytułu żadnych dodatkowych dokumentów. W innej sytuacji wymagane jest uznanie przez lekarza orzecznika z ZUS-u całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz te, które są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Zasiłek pielęgnacyjny- gdzie trzeba złożyć wniosek i jakie są warunki?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest przez Urząd Gminy w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Aby, uzyskać pieniądze z tytułu tego zasiłku potrzebne jest złożenie wniosku. Należy się on:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie, która ukończyła 75 lat
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kwoty dodatku pielęgnacyjnego a zasiłku pielęgnacyjnego. Ich kwoty się różnią

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest rokrocznie waloryzowana. Oznacza to, że co roku jego kwota jest inna. Od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.

Niestety zasiłek pielęgnacyjny waloryzowany nie jest i od 1 listopada 2019 r. jego wysokość wynosi 215,84 zł.

Więcej o: